د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

آقای اشرف غنی! "کیستند آنانی که طبع جهانی ما را به تنگ آورده اند؟"

افغان تحرک 18.11.2016 13:16

جلالتماب ریس جمهور افغانستان جناب محترم آقای داکتر اشرف غنی،


کیستند آنانی که طبع جهانی ما را به تنگ آورده اند
اند همانانی که پول های فسادی را به چنگ آورده اند؟جناب محترم عبدالباری جهانی، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان که از سمت خود استعفا داده، می فرمایند:

"در داخل ارگ ریاست جمهوری اداره موازی به وزارت اطلاعات و فرهنگ درست شده که نه تنها کارهای روزمره وزارت را مختل کرده، بلکله عملا وزارت را فلج و بی صلاحیت کرده است."جناب محترم آقای جهانی در متن که در صفحه فیسبوکش زیر عنوان "چرا استعفا" نوشته است شرح بیشتری از استعفایش نوشته است، که افغانهای صادق، آگاه، وطندوست و صلح دوست را که طرفداران امنیت، ثبات، عدالت اجتماعی، ترقی و رفاه در افغانستان عزیز اند، وادار به این می سازد که حکومت افغانستان را و بلخصوص ریس جمهور علمگرای مملکت ما را متوجه "حکومت داری خوب" بسازیم!


جلالتماب ریس جمهور افغانستان جناب محترم آقای داکتر اشرف غنی،

هر گاه به طور مثال "کمسوادن مفسدی" که از پانزده سال بدینسو، تعدادی زیادی از چوکی های دولتی و همچنان تعدادی از چوکی های حکومتی افغانستان را با صد حیله و نیرنگ غصب نموده اند و در عین حالی که محیلانه انواع مختلف فساد اداری را چاق نگهداشته اند، و در عین حال از معنی و مفهوم دقیق "حکومت داری خوب" نا آگاه می باشند، مایۀ تاسف عمیق ملت بزرگ افغان میباشد،

اما آنچه مایۀ تعجب شدید افغانهای صادق، آگاه، وطندوست و صلح دوست که طرفداران امنیت، ثبات، عدالت اجتماعی، ترقی و رفاه در افغانستان عزیز اند، میباشد، این است که:


مایۀ تعجب و تاثر افغانهای صادق، آگاه، وطندوست و صلح دوست این است که چرا مثلا در بخش صلاحیت های کاری وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان جناب محترم عبدالباری جهانی، که یکی از چهره های محبوب، صادق، کار فهم و توانای کشور عزیز میباشند، مزاحمت های مغرضانه و مخربانه ای صورت گرفته است؟


مایۀ تعجب و تاثر افغانهای صادق، آگاه، وطندوست و صلح دوست این است که چرا موجودیت مثلا ادارات موازی در ریاست‌ جمهوری، وزارت فرهنگ را فلج کرده است؟


مایۀ تعجب و تاثر افغانهای صادق، آگاه، وطندوست و صلح دوست این است که چرا مثلا در داخل ارگ ریاست جمهوری اداره موازی به وزارت اطلاعات و فرهنگ درست شده که نه تنها کارهای روزمره وزارت را مختل کرده، بلکله عملا وزارت را فلج و بی صلاحیت کرده است؟چرا مثلا اکثر پیشنهادات آقای جهانی برای انتصاب‌های جدید در وزارتخانه‌اش پذیرفته نشد؟

آقای جهانی می فرمایند که در "وزارت فرهنگ کار نشده و نمی‌تواند کار شود چون صلاحیت‌های اجرایی برای تغییر و تبدیل یا دست ارگ ریاست جمهوری است، و یا دست کمیسیون اصلاحات اداری." ، چرا اینطور است؟آقای جهانی می فرمایند که: "در صورتی که رئیس جمهوری حداقل در هفته یکبار وقت ملاقات با وزیرش نداشته باشد، و همه‌ای ملاقات‌هایش دست مشاوران چاپلوس و مغرض باشد، از وزیر انتظار کار و فعالیت نباید داشت."


سوال اصلی در این است که چرا جناب ریس جمهور برای آقای جهانی به حیث وزیر اطلاعات و فرهنگ کشور وقت کافی برای ملاقات نداشته باشد؟

آیا ما افغانها امروز، مشکلی بزرگتر از موضوع "ارتقای فرهنگی-کلتوری" داریم، که ریس جمهور ما مشغول و مصروف آن باشد، و نظر به کدام "عذر معقولی" برای آقای جهانی به حیث وزیر اطلاعات و فرهنگ کشور وقت کافی برای ملاقات نداشته باشد؟به امید این که ریس جمهور ما برای ملاقات های لازمه با آقای جهانی به حیث وزیر اطلاعات و فرهنگ کشور، یعنی به امید این که ریس جمهور ما برای ملاقات های لازمه برای "ارتقای فرهنگی-کلتوری" ما وقت کافی پیدا نمایند!به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!

به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!

به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!

به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!

به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما