د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

فاشیزم زبانی فارس همان "سیاست زبانی فارس" میباشد، که نباید تاثیرات منفی و مخرب آنرا نا دیده گرفت!

افغان تحرک 11.09.2016 12:29

فاشیزم زبانی فارس همواره در تلاش بوده است که در منطقه و بلخصوص در افغانستان عزیز ما همه زبان های شیرین مملکت ما را در زیر پرچم فارس بکشاند، بلخصوص در پانزده سال اخیر از هیچ نوع "مدیریتی محیلانه و ماهرانه ای" در این رابطه دریغ نه نموده است.

اقوام شریف و با هم برادر افغانستان را، با شستوشوی مغزیی چند تن از مشوشین و چند تن مزدوران اجیر و تولید و تکثیر میدیای تبلیغاتی اش، به جان هم انداخته است.

پلان اصلی کشور ایران این است که افغانستان و تاجکستان را در قدم اول زیر بیرق فاشیزم زبانی فارس در آورد، تا بعدش به نام فرهنګ مشترک، زبان مشترک، تمدن مشترک، خرسان مشترک، اریانای مشترک ګفته ګفته بلاخره "خمینی مشترک و خامنه ای مشترک را بالای ما تحمیل نماید. یک تعداد افغانهای ما هم به دلایل مختلف به اصطلاح در این رابطه می ګویند: "ما دیدیمت، تو کار ات را بکن."

مثلا در پانزده سال اخیر، کانال های مختلف تبلیغاتی رژیم ایران به اندازه ای "افغان ستیزی" و "ایران محوری و فارس محوری" را در میدیای جدیدالتاسیس افغانستان تزریق و ترویج نموده است که حتی قریب است این "افغان ستیزی" و "ایران محوری و فارس محوری" ها که چکیده ای تبلیغاتی رژیم ایران و مزدورانش میباشد، به دیدګاه های متخاصم قومی تبدیل شود.

یک تعدادی از مفسدینی که از این ره نیز عایداتی دارند، در این رابطه یار و یاور هر ګونه تخریبات وحدت ملی ما ګشته اند و همچو غلامان حلقه به ګوش یکایک دساتیر مخرب آن رژیم را در افغانستان عزیز ما پیاده می کنند!

به دلیل نګهداشت وحدت ملی ما، به دلیل حفاظت از منافع ملی ما باید بلاخره از فاشیزم زبانی فارس در افغانستان جلو ګیری نماییم! برای دقت بیشتر و یا برای دقیق شدن به این نوع ابزار سازی های "زبانی" و اله سازی های "مذهبی" مخصوص رژیم های ایران، ببینیم اقلا یکبار که دیګران چه می ګویند:

مثلا: "بررسی تحلیلی پان فارسیسم" نام کتابیست که در این اواخر یک تعداد زیادی از هموطنان ملی گرای ما خواندن این کتاب را توصیه می دارند.

نویسندۀ محترم آقای مصطفی «عمرزی» به تاریخ شانزدهم سنبلۀ ١٣٩٥ (06.09.2016 ) خواندن کتاب "بررسی تحلیلی پان فارسیسم" توصیه فرمودند.
منبع: http://www.tolafghanistan.com/
شانزدهم سنبلۀ ١٣٩٥ (06.09.2016 ).

همچنان آقای صلاح الدین کشتمند نیز خواندن کتاب "بررسی تحلیلی پان فارسیسم" را توصیه نمود!

جناب آقای صلاح الدین کشتمند در ضمن توصیۀ جناب ایشان در بارۀ کتاب مذکور، در باره چنین می نویسند:
"کتاب بررسی تحلیلی پان فارسیسم به دور ازهر گونه تعصب و افراط وتفریط به بررسی علل وعوامل شکل گیری پان فارسیسم از اواخر دوره ی قاجار و سیرتحول آن تا به امروز پرداخته است. در این کتاب، نقش دولت های خارجی و کشورهای استعمارگر در شکل گیری و گسترش پان فارسیم و همچنین شیوه هایی که این کشورها و پان فارسیسم برای استعمار فرهنگی – اقتصادی – سیاسی به کار بسته اند به خوبی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. دراین کتاب بسیار خواندنی، سرگذشت ملت ها و اقوام مختلف در صده اخیر و ستم هایی که به این ملت ها و اقوام از جانب پان فارسیسم بر آنها روا دانسته شده است مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است. همچنین از فداکاریها و کوششهای آذربایجانیان برای مبارزه با پان فارسیسم و تفکر شوونیستی حکومت های مختلف حاکم بر ایران سخن به میان آمده است. این کتاب مشتمل بر پنج بخش می باشد که در هربخش مطالب مختلفی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است . خواندن این کتاب را به همه ی ملت های غیرفارس تحت ستم رژیم آپارتاید توصیه می کنم. لازم به توضیح است که خواندن این کتاب می تواند از نظر تاریخی – تحلیلی – فرهنگی – سیاسی و... برای فعالان حرکت ملی های ملی افغانها که به نفع منافع ملی مردم کم بضاعت و نادار افغانستان می اندیشند بسیار مفید و ارزنده باشد . دراین کتاب به خوبی می توان سیر تحول و تکامل پان فارسیسم را در دوره های مختلف زیر به خوبی مشاهده نمود :

1- از اواخر قاجار تا شکل گیر حکومت پهلوی اول

2- از حکومت پهلوی اول تا شهریور 1320

3- از (آغاز حکومت پهلوی دوم) شهریور1320تا انقلاب بهمن 1357

4- از شکل گیری جمهوری اسلامی تا به امروز.

درزیر چند خط ا ز محتوای این کتاب را می خوانیم.

5-17 - نابودی دو ضربتی زبان های غیر فارسی

طرح نابودی دو ضربتی زبان های غیر فارسی : برمبنای این طرح زبانهای غیر فارسی در ایران ابتدا باید با انبوه کلمات فارسی انباشته شده به زبان های (PIDGIN) بدل شوند و سپس با سست شدن و تحریف ساختار گرامری به زبان های (KREOL) تنزل یابند، تا راه نابودی نهایی آنها هموار شود. تولید برنامه های غیرفارسی رادیو و تلویزیون ایران مستقیما با دستور مرکز و با این هدف آگاهانه صورت می گیرد. طرح مشخص اجرایی برای رسیدن به این هدف ناشریف نیز در نوشته های یحیی ماهیار نوابی موجود است. وی پخش برنامه های غیر فارسی به زبان های مجعول آکنده از کلمات فارسی را برای نابودی زبان های غیر فارسی توصیه می کند. وی کلمات فارسی را مشترکات می نامد و البته این شیره را راه قطعی محو زبان و فرهنگ های غیر فارسی نمی داند و آن را به عنوان یک شیوه ی تکمیلی مطرح می کند."


گرچه آقای مصطفی عمرزی محل فروش این کتاب را در نبشته ای شان ذکر نموده اند، مګرامید علاقه مندان این کتاب جعت خواندن این کتاب بتوانند این کتاب را در آیندۀ نزدیک از طریق انترنت نیز مطالعه نموده بتوانند.

-------------------------------------------------

به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!

به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!

به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!

به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!

به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما