د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

آقای عبدالله عبدالله! شاید قهرمان مبارزه با فساد در افغانستان وجود نداشته باشد، اما آیا راجع به "مفسیدن قهرمان" چه گفتنی دارید؟

افغان تحرک 08.09.2016 10:13

آقای عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه افغانستان امروز( ١٥ سنبله ١٣٩٥ ) در جلسۀ شورای وزیران گفت: "اینجا قهرمان مبارزه با فساد در این کشور وجود ندارد".

سوال از آقای عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه افغانستان در اینجا این است که:

این حرف آقای عبدالله عبدالله را، که وی تا به حال در افغانستان "قهرمان مبارزه با فساد" را نه دیده است و یا نه می شناسد، ما قبول می کنیم، مگر سوال در این است که آقای عبدالله عبدالله که در افغانستان تا به حال "قهرمان مبارزه با فساد" را نه دیده است و یا نه می شناسد، آیا جناب ایشان "مفسدین قهرمان قسم" را هم تا به حال در افغانستان نه دیده است و یا نه می شناسد؟

بطور مثال:

١- آیا آقای عبدالله عبدالله اقلا همانی را که منزل آقای مجید زابلی را "قرت نمود" نیز نه دیده است و یا نه می شناسد؟

٢- آیا آقای عبدالله عبدالله اقلا همانی را که از "راۀ" چوکی ولایت و از "راۀ" چوکی سرپرست ولایت در ظرف مدتی چند سال کوتاهی صاحب میلیون ها دالر شده است، نیز نه دیده است و یا نه می شناسد؟

٣- آیا آقای عبدالله عبدالله اقلا همان "وزیری دفاع" را که "موضوع قرارداد بازی هایش" مشهور عام و خاص است، نیز نه دیده است و یا نه می شناسد؟

٤- آیا آقای عبدالله عبدالله اقلا همانی را که با بکس های مملو از دالر در میدان هوایی دوبی گیر آمده بود، نیز نه دیده است و یا نه می شناسد؟

٥- آیا آقای عبدالله عبدالله غاصبین مشهور زمین های دولتی و سرمایه های دولتی را، نیز نه دیده است و یا نه می شناسد؟

امید آقای عبدالله عبدالله در جلسۀ آیندۀ شورای وزیران جوابات مختصری پنج سوال بالایی را به جلسۀ شورای وزیران و به مردم فقیر افغانستان ارایه فرمایند!


--------------------------------------------------------

به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!

به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!

به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!

به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!

به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما