د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

چه کسانی از اختلافات ارګ و دوستم سود میبرند؟

محمدرفیع یادګاری 01.11.2016 13:29

در این اواخر اختلافات میان معاون اول ریاست جمهوری جناب ستر جنرال عبدارشید دوستم و ارگ افزایش یافته است که باعث نگرانی بسیاری از هموطنان ما گردیده است ء و تداوم چنین کشمکش ها واقعآ به نفع هیچکس نخواهد بود و کشور را به بحران مواجع خواهد ساخت .
ولی سوال اینجا است که کیها به این چنین مسایل دامن میزنند و چی کسانی از اختلافات میان ارگ و دوستم سود میبرند ؟
نظر شخصی بنده این است که مافیای قدرت طلب که مدت پانزده سال میشود در مقامات بلند حکومت قبلی وفعلی ایفای وظیفه مینمایند و همه ملت و دار و ندار ملت را به یغما برده آند و خوش هم نیستند در تلاش پاشیدن ایتلاف ارګ و جنبش هستند،
میخواهند با اجرای یک تعداد مانور ها دوستم را از اشرف غنی دور سازند و در قبضه یی خود کنند و از قوت اشرف غنی هم بکاهند او او را بی بازو سازند تا باشد که به آرامی به خواست های نا مشروع خود نایل آیند و هر چه دل شان خواست همان کنند ،
ولی نمیدانند که کشت و درو نفاق و نفرت هیچګاهی به سود خودشان، ملت و کشور نمیباشد و تداوم چنین حماقت ها میتواند یکبار دیګر کشور را به بحران برده و باعث جنګ های قومی و لسانی ګردد که دامنه آن صرف در اطراف نخواهد ماند که این افراد از آن منفعت ببرند، بلکه دامن این جنګ ها به شهر ها نیز سرایت خواهد کرد که ضرر آن از همه بیشتر به دارایی های خود اینان وارد خواهد شد که به شکل بلند منزل ها و مارکیت های مجلل در شهر ها ساخته اند ، بنآ باید عمق مسله را درک کرد و از این بازی های طفلانه که تداومش جز آتش سوزی چیزی دیګری نیست خود داری نمایند .
تاریخ افغانستان شاهد است که شکستاندن ایتلاف ها و پیمان ها همیشه عواقب نګوار داشته و خواهد داشت و کسانیکه این بازی را رهبری میکنند بدانند که در پا های خود تبر میزنند و بجز خود را لنګ و لاش ساختن چیزی دیګری بدست نخواهند آورد
همچنان جناب ریس صاحب جمهور و جناب معاون صاحب اول ریاست جمهوری باید مسله را درک و برای حل وفصل آن دست بدست هم دهند و تمام شکایه ها وګلایه ها را مقابل یک دیګر نشسته مطرح سازند و راه حلی برای از بین بردن توطیه مار های آستین بکشند در غیر آن منتظر عواقب ناګوار این بازی باشند که نه تختی خواهد ماند و نه تاجی ،
لکه مار هسې په ما يې ګذار وکړ
تا پخپله مار ساتلی يار ګرم نه دی
يار ګرم نه دی يار ګرم نه دی "ملنګ جانه"
چې تا نه وو پیژندلی يار ګرم نه دی