د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

نیاز جدی برای ریفورم قوای آمنیتی

محمدرفیع یادګاری 20.12.2016 10:58

سخنګوی قوای ناتو در افغانستان میګوید که رهبری قوای آمنیتی افغان در دستان کسانی است که بی کفایت آند و حتی نمیدانند که چی باید بکنند ، آقای کلیفیند با لهجه یی تند اظهار داشت که نرسیدن مهمات ، البسه ،اعاشه و نیروی حمایوی برسر وقت برای نیرو های آمنیتی افغان چالش های این نیرو ها را در راستای مبارزه با تروریزم دشوار ساخته و اګر حالت بر همین منوال ادامه پیدا کند وضعیت آمنیتی کشور از این بدتر خواهد شد،
همه ما میدانیم که اکثر جنرالان ،قوماندانان و سر کرده های نیرو های آمنیتی مسلکی نیستند بلکه به اساس روابط تنظیمی و سلیقه های شخصی در پست های مهم قوای آمنیتی ګماشته شده آن که نه از خود چیزی میدانند و نه هم ارادی قوی برای برخورد جدی با تروریزم دارند ، اطفال رتبه های جنرالی بر شانه ها بستند و در خانه های شان به عیش و نوش مشغول شدند، ولی وای به حال سرباز این وطن که سرش را به کف دستش ګرفته است و در مقابل تروریستان داخلی و خارجی مردانه وار خون میرزند ولی حق و حقوق شان را چند مسول بی کفایت حیف و میل مینمایند ، به جز یک چند قوماندان قول اردو و لوا که صادقانه کنار سربازان خود ایستاده آند دیګران همه در فکر حفظ جان و منافع شخصی و تنظیمی خود هستند ، به سبب موجودیت همین بی کفایت های تنظیمی و غیر مسلکی کارزار های رزمی علیه تروریستان با چالش های جدی مواجع است ، نبود رهبریت خوب در جنګ باعث شده که تروریستان بتوانند جنګ شان را شدت بخشند و مناطق زیادی را نا آمن بسازند ، ولی باز هم ګردم آن شیران دلیر میهنم را که نمیګزارند ولایات سقوط کنند و مردانه وار از کشور و ملت خود دفاع مینمایند،جان های شیرین شان را نثار این وطن و این ملت میسازند ولی وقتی به کمک و تجهیز نیازمند میشوند همین یک چند ګرګ صفتان در مغاره ها و سوراخ ها داخل شده این نیرو های شجاع کشور را با یاس و ناامیدی مواجع میسازند،
جناب ریس صاحب جمهور اسلامی افغانستان و سر اعلی قوماندان قوای مسلح کشور !
من شخصآ باور کامل دارم که شما خادم این کشور هستید و همیشه از نیرو های آمنیتی در هر حالت دفاع نموده آید و این شیران بی بدیل را روحیه بخشیده آید که این عمل تان هر بار از بار دیګر بیشتر ستوده شده است ، ما میدانیم که شما هم به این مسله پی برده آید و شاید در تلاش تغیر این وضعیت باشید ،
ولی ملت افغانستان از شما میخواهد که یک ریفورم جدی را هر چه عاجل زیر دست ګیرید و تمام مقام های واسطه دار ارګان های آمنیتی را که بیکفایت آند از جمع شیران و دلیر مردان این کشور به دور بیاندازید ، صفوف شیران را از ګرګان درنده پاکسازید ، و کسانی را در این پوست ها بګمارید که هم مسلکی باشند و هم به وطن و ملت خود متعهد باشند ، تا باشد که هم نیروهای آمنیتی با خاطر آسوده وظایف شانرا انجام دهند و هم کشور و ملت از شر تروریستان و افراد بی کفایت در آمان شوند ،
ور نه راه اینان همه نیرو های آمنیتی را به ترکستان خواهد کشاند .