د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

څلوريځه

الحاج الهام الدين قيام 17.07.2013 15:46

هيڅکله له احسانه،يتيمان مه هيروئ
محتاج،ناداربی وزله انسانان مه هيروئ

وطن ته تل دزړه له تله،هروخت دعاوکړئ
خوهيڅوخت په دعاکې،افغانان مه هيروئ