د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

افغانه!

الحاج الهام الدين قيام 18.06.2013 13:13

دوعدې سره سم دادی ځمادغوښتنواوپوښتنوپه
لړکې له غيرتي افغانانوڅخه څوپوښتنې لرم٠

افغانه!
وايه افغانه چې کوم چادرنه حجره ورانه کړه؟
چادبابادجرګوخونه،چاديره ورانه کړه؟
چادې سورڼۍ،چادې رباب،چادې سه تارمات کړو؟
چادې سندره،چاټپه،چاننداره ورانه کړه؟

وايه چې چادرنه رواج،چادې دستورمات کړو؟
افغانه چادرنه فرهنګ،چادې کلتورمات کړو؟
افغانه چادې دغرورپګړۍ دبل په سرکړه؟
چادې دپلاردتورې نښه،چاغرورمات کړو؟

له چاشرميږه مه افغانه،په جرئت ووايه
نورددرواغووخت تيرشوی،حقيقت ووايه
چې هرڅوک تاته پدې کارکې ملامت ښکاريږي
اوس ملامت ته ګرانه ته هم،ملامت ووايه
ا٠قيام