د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

څلوريځه

الحاج الهام الدين قيام 26.03.2013 13:40

راشئ لکه وروڼه،ټول په سوله کې ګډژوندوکړو
يودبل وژل پريږدو،ټول يوځای ژوندپه خوندوکړو

يوبل ته لاس ورکړو،ګډمنزل ته ،ګډمزل وکړو
ټول افغانان وروڼه،لکه وروڼه چال چلند وکړو

والدورف/جرمنی
25.03.2013