د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

لجن زار سیاست

عبدالرووف لیوال 29.09.2016 10:15

چقدر متعفن است این لجن زارسیاست , دروغ , فریب , بی ایمانی – لول خوردن چون ماش – سفیدرا سیاه گفتن وسیاه راسفید ساختن همه سیاست است .
پای ماندن برگلوی مستعضفان – حرام خوری – چشم پوشی برتمام تعهدات واقوال خودو بلاخره هر افتضاح سیاست است .
مثالهای تاریخی :
زندانی ساختن پدربمنظوراقتداروسیاست مانند اورنگ زیب درهند .
کور نمودن اقارب نزدیک جهت حکمروایی وسیاست , خاندان سدوزایی درافغانستان.
بافشاربالشت (بور)کردن نفس ازاستاد ورهبرخود بمنظورسیاست وسلطه بردیگران.
نخست افتخارکردن به شمولیت درلست سیاه – وبعداٌسرنهادن به دساتیرصاحبان همان لست سیاه .
تمام حقوق بشر وسیما سمررادوپیسه ساختن سیاست است .
نمیدانم ایمانداری اسلامی که بزرگترین جهاد (قیام علیه ظالم ) دانسته شده , کجاست   .  تولعنت به این سیاست .
بورکردن بمعنی( کشیدن ) اصطلاح برادران هزاره ی ما .