د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

بغاوت وندست ها

عبدالرووف لیوال 22.08.2016 22:28

ازحدود14سال میشودکه اراکین بلندرتبه ی دولت کرزی که وندمیزدندوخودرافربه نمودند ، اکنون منحیث بقایای فساد منافع ووندزدن شان درخطراست ، بنامهای جیش السقوی ، جهش ضد کلمه ی افغان درتذکره ،جنبش البقا ،شورای حراست ، جبهه تحرک جدیدشمال – نهضت(سومکا)، اپوزیسون وغیره قامت برافراشته وبه بغاوت آغازنموده اند .
مثالهای خوب آن : مکلف بالنصب المفسدین فی الادارات الدولة افغانستانیه ،شیخ المفسدین فی الارض ، جلالتماب مشاهد حسین (ل)قبلاٌ فی سوپر سکیل 400دالر اخذیه  ودرکیسه انداختیه.
مفسدی دیگری الحاج عبدالقهار عابد السکرتریت شیخ الوزرافی الحکومت الوحدت الملیه افغانسانیه (ل)  که دراختلاس قراردادممرقوای مسلح اشتراک داشتیه وفعلاٌ منافع وی درخطربودیه ،  به تمردوسرکشی دست انداختیه .
سارق الپشقل بسم الله محمد یه که خودراجهت حفظ منافع ، درشورای حراست زدیه .
السیرم الدزد ،جنرال یفتلیه که42میلیون دالرازادویه عسکرالمجروح وند زدیه .
غاصبان زمین های چورپورکه جبهه ی وسیع شرارت علیه دولت باز نمودیه .
غاصبان زمین های دشت چمتله ونصرت مینه دراس بغاوت قرارداشتیه.
قاچاق بران مشروب ، دانه های قیمتی ، چوب چارتراش ، کرومیت ، لاجورد وزمرد که بنام نماینده ی مردم خودرادرپارلمان زدی یه .
همه وهمه به شیوه های مختلف بااستفاده ازنام جیش ، جنبش ،شورا،جبهه ، اپوزیسون تیشه به ریشه اصول گرایان زده ودرین تنورداغ برای خود نان پخته یه .
بناءاٌ به اصول گرایان داخل دولت لازم است تا قبل ازرفتن خودجانب بروکسل دست آنهاراازدولت کوتاه وخانه نشین سازندورنه درغیرآن حبه ودیناری از کمک جا معه ی جهانی درنصیب شان نخواهدبود.