د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

پاریس کی بریدونه

سمیع الله خالد سهاک 23.11.2015 12:41

پاریس کی بریدونه
هره ورځ افغانستان کی سل مری نور
د بل خور مری یا یی ورور او یا یی مور
اوس پاریس او لوکزامبورګ هم آرام نه دی
اروپا کی هم اوس بل دی دا سور اور
افغانان به تښتیدل ټول اروپا ته
اوس بیدیا او غر یو شان دی او هم کور
په خپل کور کی ټول شی پاتی چیری مه ځي
مرګ نه تیښته نشته ځی که په هر لور
خلکو دا څوک د اسلام په نوم خلک وژنی
خالد نه کاندی خطاب ورته د ورور
سمیع الله خالد سهاک
نومبر دوه ویشتمه، ۲۰۱۵ کال