د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

د پرګنو د عظمتونو وطن

سمیع الله خالد سهاک 30.12.2014 00:38

له دریابونو له سیندونو زار شم
له آسمان، له دنګو غرونو زار شم
زه له زړه ورو پرګنو زار شم
زاړه او نوی پرهارو زار شم
له قربانیو د زلمو زار شم
هم له عشقوهم وسوسو زار شم
***
د پښتنو له کارنامو زار شم
هم یی د جګوعظمتو زار شم
هم له عرب هم له تاجکو زار شم
هم هزاره هم له ازبکو زار شم
هم پشیو، نورستانو زار شم
هم قزلباش هم پامیرو زار شم
زه له ترکمن هم له کوچیو زار شم
زه یی له ټولو لږکیو زار شم
***
زه د وطن له تاریخونو زار شم
هم یی د وچ خړو ډاګونو زار شم
هم یی د شاړو او بی اوبو ځمکو
هم له باڼدو لویو ښارونو زار شم
هم له رواج او عنعنو زار شم
هم له جرګو هم له ننګو زار شم
***
که څه هم خلک مو نیمګړتیاوی لری
کله نا کله زړه ورتیاوی لری
هم له دوستې هم دوښمنیو ډک دي
هم له رښتیا هم تربګنیو ډک دي
زه یی له جنګو، پټو رازونو زار شم
له ښه او بد، ټولو قومونو زار شم
***
هم د وطن له میراثونو زار شم
هم له کانونو معدنونو زار شم
د ځمکی لاندی له ګازونو زار شم
زه یی له هر راز نعمتونو زار شم
***
له طبیعت هم له صنعت یی زار شم
هم د لویانو له شفقت یی زار شم
د نارینه وو له عظمت یی زار شم
د ښځینه وو له عزت یی زار شم
***
د پاکو خلکو له شملو نه قربان
هم د ننګونو او جرګو نه قربان
هم یی له وچو بی اوبو پټو
له وچو دښتو او تپو یی قربان
له خواریکښو پرګنو یی قربان
؛د هر حجری له پښتنو یی قربان؛
***
زه له خوستیانو، قندهاریانو قربان
د بدخشان له پامیریانو قربان
هم هراتیانو، زابلیانو قربان
هم له بادغیس هم لغمانیانو قربان
***
هم له پکتیا هم کنرهار یی قربان
هم له نیمروز هم ننګرهار یی قربان
هم له فاریاب هم له غزنی یی قربان
هم له بامیان هم داکندی یی قربان
هم له هلمند هم ارزګان یی قربان
هم له لوګر هم له پروان یی قربان
هم له کندز هم له جوزجان یی قربان

هم له فراه هم سمنګان یی قربان
هم له تخار هم نورستان یی قربان
هم له وردګ هم تالقان یی قربان
هم له مزار هم له بغلان یی قربان
هم له کابل هم له لغمان یی قربان
***
هم له ساپیو، شینواریانو قربان
هم له سهاک هم ابدالیانو قربان
هم له وردک هم احمدزیانو قربان
هم له غلزیانو، اورکزیانو قربان
***
له عزتمنو شمله ورو خلکو
له ننګیالو هم بختورو خلکو
په وطن مینو او زړه ورو خلکو
له مینی ډک هم بی وزلو خلکو
خالد یی لر او هم له بره قربان
لری نژدی له هر ګدره قربان
سمیع الله خالد سهاک
مونتری، کالیفورنیا د دسامبر شپاړسمه ۲۰۱۴ کال