د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

نشست هلیکوپترپاکستانی

حفیظ الله خالد 08.08.2016 14:05

 در قرن ۱۹ و اوائیل قرن ۲۰ آنوقت که آفتاب درامپراتوری بریتانیای کبیرغروب نمی نمود انگلیس ها در فریب، و نیرنگ، گوی سبقت را ازهمه کشور های جهان ربوده بوده ولی اینک در قرن ۲۱میراث خوارانگلیس درمنطقه یعنی پاکستان درخدعئه و فریب دست ولی نعمت خویشرا ازعقب بسته است، اگر دیروز انگلیس ها با سیاست های تفرقه بیانداز و حکومت کن خویش مردمان کشورهای مستعمره خویشرا فریب میداد اکنون پاکستان مانند یک شعبده باز ماهر همه جهان را فریب میدهد، اینکشور از یک طرف با نیروهای ایتلاف ضد تروریزم سرجنبانده سالانه ملیونها دالرکمک های بلاعوض نظامی آنرا بجیب میریزد و ازجانب دیگر درخفاء گروه های دهشت افگن و تروریست را تا دندان مسلح وجهت تخریب و ویرانی به کشور ما می فرستد.
طوریکه هموطنان عزیز ما اطلاع دارند در این روز ها فشار افکار عامه جهان یک بار دیگر برپاکستان افزایش یافته است مقامات امریکائی اخیرأ کمک مالی ۳۰۰ ملیون دالری خویشرا بعلت عدم همکاری پاکستان درمبارزه علیه دهشت افگنی به آنکشورمتوقف نمود ، لذا نظامیگران پاکستانی برای بدست آوردن این پول ونیز کاهش فشار افکارعامه جهانی بار دیگر به یک نیرنگ ماهرانه جدید دیگرمتوصل شده اینبارپلان طوری طرح ریزی گردیده که هلیکوپتری که گویا قرار بود برای ترمیم به روسیه پرواز نماید، با شش نفرعمله پروازبصورت اضطراری در ساحه تحت نفوذ طالبان در ولسوالی ازره ولایت لوگر بزمین نشته همه خدمه هلیکوپتر بوسیله طالبان اسیر گرفته شد.
هنوز ساعتی از نشست هلی کوپتر (نوع ام ای ۱۷ ) پاکستانی در ولسوالی ازره ولایت لوگرنه گذشته بود که راحیل شریف لوی درستیز پاکستان برای آنکه اهمیت این موضوع را بیشترنموده با رئیس جمهور کشورما تماس برقرار و تقاضای کمک در امر رهائی عمله هلی کوپتر را نمود( وی میتوانست مطابق با پروتوکول با لوی درستیز ویا وزیر دفاع کشور موضوع را درمیان گذارد ) آقای راحیل شریف همچنان در عین حال با قوماندان نیرو های بین المللی در افغانستان آقای .جان نکلیسون هم تماس تیلفونی برقرار تا به امریکا و سایر کشورهای ایتلاف ضد تروریزم هم نشان دهد که پاکستان هیچگونه کنترولی برطالبان افغان نداشته تا عمله هلی کوپتر خویشرا از چنگ آنها رها نمایند، در حالیکه طالبان همه دساتیر واوامر خویشرا از آی اس آی پاکستان گرفته و بیدون مشوره آی اس آی به اصطلاح مردم ما پیاز ره هم پوست نه نموده، بهرحال مقامات پاکستانی جهت مغشوش نموده اذهان عامه جهانی ونیز برای ثابت نمودن اینکه گویا بر طالبان هیچگونه نفوذ و کنترولی ندارند در روز ها و هفته های آینده سعی خواهند نمود تا ازاین حادثه استفاده وسیع تبلیغاتی نموده وهم اگر ممکن باشد با یک تیرچندین  فاخته را شکارنموده زمینه را برای رهائی تعدادی از قاتلین مردم ما را که دست شان با خون صد ها انسان بیگناه کشور ما آغشته بوده ازحبس مساعد نموده باشد، همچنان از امکان بدور نیست که هفت نفرعمله هلیکوپتر بعد ازانجام موفقانه وظیفه از ولسوالی ازره که درفاصله نه چندان دور از خط دیورند قرار دارد با همکاری طالبان دوباره به مراکز خویش در پاکستان بازگشته و این موضوع سالها مخفی نگاه داشته ومقامات پاکستانی از آن وقتأفوقتأ جهت فشار بر دولت افغانستان استفاده نماید.

چرا تصورمیشود نشست اضطراری هلی کوپتر پاکستانی درساحه نفوذ طالبان یک پلان از قبل تنظیم شده بوده است؟

۱ - بر اساس گزارش ها هلی کوپترمربوط ایالت پنجاب پاکستان بوده و از پشاور پرواز نموده، هلیکوپترآنهم با نقص تخنیکی می بایست توسط کشتی و از طریق بندر کراچی به روسیه انتقال می یافت، شاید با وسیله نقلیه زمینی مثلا موتر"ترمیم طلب" شاید خطرطی نمودن فاصله کوتاهی زمینی را پذیرفت ولی تصور نمی گردد نظامی های کهنه کارپاکستانی آنقدرساده لوح باشند که وسیله نقلیه هوائی
(هلیکوپتر) آنهم با نقص تخنیکی که خطرجانی نیز در آن متصور است به فاصله چندین هزار کیلومتربه پرواز وفضای افغانستان،  ازبکستان قزاقستان و روسیه را عبور نماید، حقیقت اینست که هدف نهائی پرواز هلیکوپترپاکستان همان ساحه تحت کنترول طالبان در ولایت لوگربود نه روسیه۰

۲ - هلیکوپتر ام ای ۱۷ پاکستانی از پشاورپرواز نموده، منطقأ هلیکوپتری که نقص تخنیکی نیزدارد و خطرفرود آمدن اضطراری آن هرآن وجود دارد باید از طریق تورخم و مناطق امن تر وارد فضای کشور ما میشد، آیا آی اس آی نمی داند که ساحات وسیع ولایت لوگر بشمول ولسوالی ازره تحت کنترول طالبان بوده، و ورود هلیکوپتراز فضای مناطق خارج کنترول دولت خودش ثابت می نماید که پلانی درکار بوده است بیدون شک هرگاه این هلیکوپترازمسیر تورخم وارد قلمرو فضائی افغانستان میشد امکان کمک رساندن به آن درمسیر پرواز آن کاملأ وجود داشت.

۳ - معمولأ توافق و امضاء قرارداد ترمیم وسایط تخنیکی مانند هلیکوپتر با یک کمپنی خارجی چندین ماه و حتی سال دوام می نماید ،حالانکه در قضیه هلیکوپتر پاکستانی قرارداد بطور شتابزده دردو سه هفته اخیر ( ماه جولای ) همزمان با گسترش فشارهای جهانی بر پاکستان و توقف ۳۰۰ ملیون دالر کمک امریکا به آنکشور امضاء گردیده است.

۴ - این بار اول نیست که پاکستان جهت اغفال جامعه جهانی ازاینگونه نیرنگ های ماهرانه و ظریفانه کار گرفته و بیدون شک آخرین بار نیز نخواهد بود، هموطنان عزیز ما اطلاع دارند که یک سال قبل قنسلگری هند در مزارشریف هدف حمله تروریستی اجیران پاکستان قرار گرفت،این حمله از طرف سازمان ملل ،هند وجامعه جهانی شدیدأ محکوم گردید، چون چهره اصلی پاکستان دراین سالها روزبروز در جهان رسوا گردیده در آنوقت هند و تعدادی ازکشورها پاکستان را مسئول مستقیم آن حمله دانسته، لذا آی اس آی برای اغفال جامعه جهانی و ثبوت اینکه گویا پاکستان بر طالبان هیچگونه کنترول نداشته  آی اس آی دو هفته بعد از حمله تروریستی بر قونسلگری هند در مزارشریف ،حمله کنترول شده ای را برتعمیرجوارقونسلگری پاکستان در جلال آباد طوری تنظیم نمود که به هیچ یک ازاعضای قونسلگری پاکستان صدمه نرسید ولی در عوض هفت تن از نیرو های امنیتی کشور ما جام شهادت نوشیده و تعدادی از هموطنان ملکی ما در آن حمله مجروح گردید، مسئولیت حمله را درآنوقت ظاهرأ داعش به گردن گرفت.
پذیرفتن مسئولیت حمله کنترول شده به قونسلگری پاکستان در جلال آباد از طرف داعش این حقیقت را نیز برملا ساخت که درعقب همه حملات تروریستی و انتحاری در کشورما صرف نظراز اینکه مسئولیت آنرا طالبان و یا داعش بعهده بگیرد سازمان استخبارات نظامی پاکستان آی اس آی قرار دارد.
۵ - شش و یا هفت نفر خدمه آنهم دریک هلیکوپتری که عوارض تخنیکی داشته خودش سوال برانگیز بوده زیرا درهمچو حالات سعی میگردد تعداد خدمه به حد اقل برسد، شاید منظوردر اینجا آن باشد تا بعدأ مقامات کشور ما را برای یافتن آنها تحت فشاربیشتر قرار دهند.

۶ - یک نظر اجمالی بر اقدامات و عملکرد های مقامات پاکستان طی سالهای اخیرنشان میدهد که مقامات نظامی آنکشور فقط در پی اغفال و فریب زمامداران کشورما و جامعه جهانی با ذرایع مختلف بوده و از پنهان نمودن اسامه بن لادن در جوارمرکز بزرگ نظامی آنکشوردر ابیت آباد گرفته تا اقدامات مقطعی و نمایشی آنکشوربر ضد گروه های دهشت افگن هنگام مسافرت مقامات بلند پایه پاکستان بخارج و یا برعکس آن همه و همه نشان دهنده سیاست دوروئی، فریب و تزویرمقامات نظامی آنکشور است.

نتیجه : مقامات مربوطه کشور ما باید در مورد نشست اضطراری این هلیکوپترپاکستانی در ولسوالی ازره ولایت لوگر تحقیقات همه جانبه نموده و برای جستجوی خدمه آن نیز از احتیاط لازم کار گرفته تا حادثه حمله انتحاری برجوار قونسلگری پاکستان در جلال آباد تکرار نگردد، در آن حمله که به گمان اغلب از طرف خود آی اس آی تنظیم گردیده بود در حالیکه به اعضای قونسلگری پاکستان کوچکترین صدمۀ نرسید هفت تن از نیرو های امنیتی کشورما جام شهادت نوشیدند، حتی اگرهلیکوپتر پاکستانی واقعأ مجبوربه نشست اضطراری در ولسوالی ازره ولایت لوگر شده باشد که ( این قلم امکان آنرا اندک میداند ) در آن صورت نیز ازاحتیاط لازم کار گرفته چون نظامیگران پاکستانی در به دام  انداختن نیرو های امنیتی کشور ما تجربه کافی داشته و شاید در هر حالت یگانه مرجع که میتواند بهتراز هر ادرس دیگرخدمه هلیکوپتر را ازچنگ طالبان نجات دهد خود آی اس آی است و بس.

والسلام