د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

ښکلې پردی وطن

حفیظ الله خالد 12.04.2016 14:40

ښکلې وطن دې خو پردی دې راته
د لته هـر گل لکه اغــزی دې راته
د ښاپیــرو پدی ښایسته هیواد کی
د پښتــني مینـــې کمـــی دی راته
زه دلتــه هیــڅ کـله آرامه نـــه یــم
ژوند مازی هسی یوسرخوگی دی راته
د انســان قـدر خپـــل ټاټوبي کی وي
هــره شیــــبه دلته سپکی دی راته
د زړه مرغه می د وطن غرونه غواړي
د غره هـرکـاڼـی یی غمـــی دی راته
خالده ســولی تـــــــه دواګـــانی کوه
دلتـــه می زړه سوری سوری راته