د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

دپوهي په ګلبڼ کي:

وکیلي 13.07.2016 12:21

ګل به وي تازه که غوړېدلی دپوهي په اوبو
شامـدامـه به وي پاته په چمن دګـلو شـنـو
مړبه نسي هغه کس که په پوهي وي سمبال
واورۍ دا خـبـره ښـه، چـي ویـلې اولــنــو
پـوهه، هــوښـیـاري د انسان آنـد سـمباله وي
لکه ګل چي په ګلبڼ کي تازه پاته په اوبو
مـړبـوله هـغه کام که وي پـوهـه پکښې کمه
خپل سري او تعصب به، وهي پکښې لامبو
وګـورۍ کامـونه! که وي پکښې دغه ستایني
بیا به ښه ترا څرګند سي توپیر د بد او ښو