د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

ابتکاری که باید فرهنگ شود

مصطفی «عمرزی» 06.11.2016 14:19

(چاپ یک جای بیش از 100 عنوان کتاب)

تجربه ی کار حزبی و سازمانی در افغانستان، حداقل در بیش از سه دهه ای که گذشت، قبول ایده ی «دربست» در جهتی بود که نتیجه اش تضعیف پروسه ی فعالیت گروهی به منظور اولویت های ملی و مردمی می شود. دوگونه گی حاد چپ و راست افراطی، مبرمیت خواسته های ملت مان را به حاشیه می کشاند و در واقع با مرور کرونولوژی عمر کار حزبی- سازمانی، نمی توان بر نشانی هایی دل خوش کرد که در گذشته ی این تجربه (حزب و سازمان) می شناسیم؛ و اما در چهارده سال اخیر، هرچند اتصال وصله های ناکام برای منافع خاص (ضد ملی) دوباره رایج می شوند، ولی فرصت تنفس آزاد برای افغانان وطندوست و «افغانیست» نیز مجال می دهد زمینه بسازند. اینک که بار دیگر نقش جریان های غیر وابسته برجسته می شود، متکا هایی یافته ایم که مامول رسالت ملی را نه فقط تعلق به ایده و میلان نمی دانند، بل با ارایه ی خدمات گسترده ی عامه، امیدی زاده اند تا اگر پس از این، حزب و سازمان یافتیم، یادمان نرود فعالیت حزبی- سازمانی، همانی نیست که در گذشته در میلان چپ و راست، مملکت و مردم را وارونه کردند.

«تحریک ملی افغانستان» (به رهبری استاد محمد اسماعیل یون) تجربه ی نو افغانان برای آزمون ملی ست که اینک پس از سالی، امید می دهد نقش مان را با میلان به منافع ملی در حالی از یاد نبریم که نفس کار حزبی- سازمانی، اعتلای جامعه در قله های صعود است.  

چاپ یک جای بیش از 100 عنوان کتاب در شرایطی که رکود نشراتی ما، زوال فرهنگی را در جهت افت سیاسی ما شتاب می بخشد، ابتکار نه فقط فرهنگی بود، بل با گذشت یک سال از آن حادثه ی مهم فرهنگی، نیاز مبرم داریم برای وقایه ی جامعه از خلای فکری که زیر شدت هجوم فرهنگی، سیاسی و تبلیغاتی، دامنه ی ستیز قومی در افغانستان را به سطح تشکیلات دولتی رسانیده است، با تجربه ای که در بیش از یک دهه ی اخیر وضاحت دارد تعمق، تعقل و باورمندی در زمینه ای به نتیجه ی مطلوب می رسد که کار فکری ما در نوع فرهنگی که از کیفیت خوب برخودار باشد، در مهم ترین تمرکز، عطف توجه بر منافع ملی را با رعایت ارزشمندی سهم ما از حدود ارضی، در حالی به قوت قلب و اعتماد به نفس بیشتر می رساند که محتوای کار فرهنگی ما وضاحت می دهد آن چه بر روی آن، حیات افغانی ما شکل بسته است، ریشه در عمق سده ها و تاریخ طولانی آبایی و اجدادی  ما در خاک مقدس افغانستان است.

از «تحریک ملی افغانستان» و اعضای رهبری این تجربه ی نو حزبی- سازمانی افغانان،     بی نهایت سپاسگزارم که با تنوع ارایه ی خدمات اجتماعی، نه فقط ارزشمندی فعالیت مدنی را تبیین کردند، بل با حمایت از فرهنگ و فرهنگیان، در جایگاهی نیز ایستاده اند که در این نوبت، همیاری با قلم به دستان افغان به منظور چاپ آثار و زحمات آنان است؛  

یادآوری:

افغانان علاقه مند می توانند تمامی بیش از 120 عنوان کتاب «د افغانستان ملی تحریک» که در دو نوبت، منتشر شده اند را با آثار کامل استاد محمد اسماعیل یون از سایت      «دانشنامه ی افغان» (آرشیف انترنتی افغانان) در جمع بیش از 1000 هزار عنوان کتاب این سایت به گونه ی رایگان دانلود و مطالعه کنند.  

تذکر این نکته نیز بایسته است که تمامی نشرات «د افغانستان ملی تحریک» و آثار استاد محمد اسماعیل یون را من از طریق صفحه ی اختصاصی ام در سایت «دانشنامه ی افغان» اپلود کرده ام که دوستان برای سهولت دریافت کتاب های نامبرده، می توانند با مراجعه به لینک های صفحه ی اختصاصی من، در کنار دریافت کتاب از لینک عمومی کتابخانه، کتاب های یاد شده را به راحتی به دست آورند.

لینک عمومی سایت دانشنامه ی افغان:

http://www.afghanpedia.com/index.jsp

لینک کتابخانه ی سایت دانشنامه ی افغان:

http://www.afghanpedia.com/search/pdflibraries.jsp

لینک صفحه ی اختصاصی من در سایت دانشنامه ی افغان:

http://www.afghanpedia.com/protocols/contributors/getprofile.jsp?contributor=A6515EF91E6F4043DF8C52F20B63E271

لینک کتابخانه ی من در سایت دانشنامه ی افغان:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/contributor.jsp?contributor=A6515EF91E6F4043DF8C52F20B63E271