د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

گزارشهای ازکابل ( قسمت اول)

حفیظ الله خالد 01.07.2015 12:01

پرواز دوبی – کابل : مسافرین پرواز شماره  ۶۴۰  دوبی - کابل مربوط شرکت هوائی امارات همه بیصبرانه منتظرفرود آمدن طیاره در میدان هوائی بین المللی کابل بودند، سرنشینان طیاره را اکثرأ افّغانهای مقیم خارج تشکیل میداد که ازنقاط مختلف جهان از کانادا و امریکا گرفته تا ناروی و جرمنی و کشورهای خلیج به دوبی آمده تا از آنجا با استفاده از پروازهای متعددی روزانۀ که بین کابل و دوبی وجود دارد خود را به کابل برسانند،دوبی در حقیقت اکنون به تخته خیزی برای مسافرت به افغانستان مبدل گردیده وبازارشرکتهای هوائی ،امارات و فلای دوبی با رفت وآمد افغانها درین روزها گرم تر و قیمت تکتها به بلندترین سطح آن رسیده است ،چون اکثرمسافرین، پروازهای طولانی را الی دوبی پشت سر گذشتانده لذا خسته و مانده به نظر رسیده بیصبرانه منتظر رسیدن به میدان هوائی کابل بودند ،دربین این مسافرین کسانی نیز وجود داشت که بعد ازگذشت سالهای طولانی بوطن عودت نموده واشتیاق دیدار وطن برای شان لحظه به لحظه بیشتر میشد البته درجمع مسافرین طیاره تعدادی از کارمندان نماینده گی های سیاسی و موسسات بین المللی مقیم کابل نیزدیده میشد که عمدتأ دربخش اول صالون " فرست کلاس و بزنس کلاس " جا گرفته بودند.
   همینکه لودسپیکرطیاره به صدا درآمده و پیلوت طیاره از فرود آمدن قریب الوقع طیاره به میدان هوائی بین المللی کابل خبر داد گوئی خون در رگهای مسافرین تازه دمیده ، شور و هیجان همۀ کابین طیاره را فرا گرفت، یک عده به بستن کمربند سیتهای خویش آغاز و تعدادی نیز به جمع آوری آشیا و وسایط خویش پرداخته و یکی دو نفر که ازحوصله انتظا بیشتر را نداشته بیدون توجه به مقرراات مصئونیت پروازها ازجا های خویش برخاسته به باز نمودن بکسهای خویش که بالای سرهرمسافر در کابین طیاره قرار داشت آغاز ولی  بوسیله عمله طیاره ازین عمل شان ممانعت گردید..
  دراین حال طیاره که ازآغاز پروازتقریبا ازاستقامت غرب بطرف شرق در پرواز بود مسیر خویشرا عوض و با یک گردش منحنی شکل دوباره به استقامت غرب به پرواز خویش ادامه داد ازمنظره زیبای آب استاده نیلگون که در میان کوه های چهاراطراف در زمین بمشاهد میرسید معلوم بود که طیاره برفراز منطقه نغلو در شرق کابل در پرواز است، طیاره  با عبور از فضای لته بند، ،
بتخاک در حالیکه با گذشت هرلحظه از ارتفاع آن کاسته میشده به فضای شهر کابل وارد و همزمان فاصله آن به میدان هوائی بین المللی کابل نیزکمترو کمترشده میرفت، مسافرینی که در کنارکلکین های طیاره نشسته نگاه های خویشرا بطرف زمین دوخته و چون طیاره در ارتفاع کم پرواز داشت،  دهکده های خاکی اطراف کابل از داخل کابین طیاره بخوبی قابل رویت بود ،سرانجام پرنده آهنی ما فضای مناطق ،ارزان قیمت و پلچرخی را یکی بعد دیگرپشت سرنهاده به ساحه میدان هوائی بین المللی کابل داخل ولی همینکه درفاصله چند متری "رین وی" میدان هوائی بین المللی کابل قرارگرفت دفعتا موازنه خویشرا از دست داده وبعد ازچند تکان نسبتأ شدید دوباره  به اوج گرفتن آغاز نمود، در چند لحظه ما همه خود را دوباره بر فراز کوه های اطراف کابل یافته و،طیاره ما چون پرندۀ که آشیانه خویشرا گم نموده باشد در آسمان شهرکابل اینسو و آنسو،سرگردان در پرواز بود، مسافرین طیاره که همه خود را برای نشست آن آماده نموده بودند دریک حالت سراسیمگی بسر برده بجزپیلوت و شاید عمله طیاره کسی علت دوباره اوج گرفتن طیاره را نمی دانست .
   بزودی حدس و گمان ها در بین مسافرین طیاره آغاز یکی مشکل تخنیکی طیاره را عامل عدم نشست طیاره دانسته و تعدادی از مسافرین در حالیکه هیچگونه ارتباطی با خارج طیاره نداشته  از وقوِع حمله انتحاری در میدان صحبت می نمود در چنین حالتی که ترس و اضطراب مسافرین با گذشت هر لحظه بالا میگرفت لودسپیکر صالون بار دیگربصدا درآمده و پیلوت با صدای لرزان که حالت وارخطائی از آن پیدا بود علت عدم نشست طیاره را ناشی از باد شدیدی دانست که درآن هنگام اطراف میدان هوائی کابل را فرا گرفته بود این گرد و غبار دراطراف میدان هوائی کابل در آن هنگام ازداخل طیاره نیز قابل مشاهده و برادعای پیلوت صحه میگذاشت، پیلوت طیاره همچنان اطلاع داد که وی برای دومین بار برای نشست در میدان هوائی بین المللی کابل آمادگی گرفته و در صورتیکه اینبار نیز موفق به فرود آمدن در میدان هوائی کابل  نگردد در آنصورت در مورد نشست در میدان هوائئ قندهار و یا برگشت دوباره به دوبی تصمیم خواهد گرفت.
خوشبختانه در دومین تلاش خویش پیلوت توانست طیاره را موفقانه به میدان هوائی بین المللی کابل فرود آورد ، با قدم نهادن به میدان هوائی بین المللی کابل آنچه قبل از همه جلب توجه مینمود همان تاور یا برج کهنه مراقبت پرواز ها که بیش از نیم قرن قبل ساخته شده و شاید یکی از کهنه ترین برج های مراقبت طیاره در جهان باشد،مسئولین امور طی ۱۳ سال و آن همه کمک های بلیون دالری جامعه بین المللی حتی قادر به ساختن یک برج مراقبت جدید در میدان هوائی بین المللی کابل که پاسخگوی نیازمندی های این عصر باشد نشده، با این حال معلوم نیست به چه دلیلی میدان هوائی کابل را بنام جناب حامد کرزی  که در جریان سیزده سال زمامداری وی برعلاوه که یک برج جدید مراقبت درمیدان هوائی کابل ساخته نشد طیارات آریانا ازلست سیا پرواز به کشور های اروپائی حذف نگردید بنام وی مسمی نموده اند؟
 پروژه احداث میدان هوائی لوگر که کار سروی مقدماتی آن در زمان شهید داود خان آغاز گردیده بود بزودی مانند پروژه مس عینک ،آهن حاجیگک و سایر پروژه ها بعد از چندی به طاق نیسان سپرده شده، طی سالهای اخیر بارها طیارات مسافربری که نسبت اوضاع جوی نامساعد نتوانسته درمیدان هوائی کابل فرود آید به نسبت نبود میدان هوائی الترناتیب دیگر در ساحه یا به میدان هوائی قندهار هدایت گردیده و یا هم دوباره به میدان هوائی اولی خویش برگشته اند، در فبروری سال ۲۰۰۵ یک بال طیاره شرکت هوائی کام که ازهرات جانب کابل در پرواز بود به نسبت شرایط نامساعد جوی در کابل هنگام فرود آمدن درمنطقه بند غازی در شرق کابل سقوط نموده یکصد و چهل نفر مسافر و عمله طیاره جان های خود را در آن سانحه هوائی از دست داد، آیا مقامات محترم وزارت ترانسپورت  برای حل این معضله مهم ترانسپورت هوائی کشور کدام پلانی را رویدست دارند؟  والسلام
نور بیا