د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

نیرنگهای جدیدآی اس آی

حفیظ الله خالد 17.01.2016 20:21

در قرن ۱۹  و ۲۰هنگام جنگهای استعماری انگلیسها بیشترازمردمان هرکشور دیگراستعماری جهان درکشورهای مستعمره برای فریب مردم ازسیاست خدعه ،نیرنگ و تکتیک های ماهرانه استفاده مینمود،جنگ تریاک در سال ۱۸۴۰با چین  شاید تنها یک مثال کوچک ازسیاست های عوام فریبانه انگلیس در کشور های مستعمره باشد ، انگلیسها در آنزمان برای آنکه چینائی ها را به مردمان تنبل و بیکاره مبدل تا آنها بتوانند پلانهای استعماری خویشرا درآنکشور به سهولت عملی نمایند مقادیر هنگفت تریاک را به آنکشور صادرنموده تا آنکه مقامات چینائی ازاهداف پنهانی انگلیس از صدور تریاک به آنکشور آگاه و با آتش کشیدن کشتی های مملو از تریاک در بندر کانتون سبب جنگی گردیده که در تاریخ به "جنگ اول تریاک " معروف است.
   تاریخ کشورما نیزمملو از چنین فریبکاریها و تزویرمقامات انگلیسی در سراسر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰بخصوص بعد ازحصول استقلال کشورعلیه مردم ما بوده که در این زمینه میتوان ازداستان ملای لنگ، پخش تصاویر ساختگی ملکه ثریا برای تحریک اذهان عامه علیه شاه امان الله خان، تطمیح صالح محمد خان قوماندان جبهه شرق هنگام جنگ استقلال با سکه های جعلی طلابرای دست کشیدن از جنگ ،تؤظیف یک ایجنت انگلیسی بنا م لارنس بحیث ملا امام مسجد پل خشتی برای مدت طولانی و ده ها موارد دیگر یادآوری نمود.انگلیس ها با استفاده ازهمینگونه تکتیک ها و شیوه های ماهرانه توانست سالها مردم ما را فریب وطرحهای استعماری خویشرا درکشور ما عملی نماید.
هرچند گلیم استعمار انگلیس اکنون تا اندازۀ جمع گردیده  ولی وارث و میراث خوار انگلیس در منطقه  "پاکستان " وبخصوص سازمان اهریمنی استخبارات نظامی پاکستان " آی اس آی " هنوز هم با همان شیوه ها و تکتیک های مزورانه انگلیس نه تنها افغانستان بلکه جهان را فریب داده و حقیقت تلخ آنست که در این راه تا کنون موفق  نیز بوده است.پاکستان در حالیکه ظاهرآ با ائتلاف جهانی ضد تروریزم کله جنبانده وخود را عضو وفادار آن وانمود نموده ولی همین پاکستان درخفا اسامه بن لادن رهبر القاعده را برای بیش از یک دهه در چند صد متری بزرگترین مرکز اموزش نظامی خویش مخفی نگهداشته تا اینکه در سال ۲۰۱۲ مخفیگاه آن در آیبت آباد کشف و توسط کوماندو های امریکائی بقتل رسید.
یک نظراجمالی به اقدامات که مقامات پاکستانی برای تامین صلح و یا مبارزه با دهشت افگنی در منطقه انجام داده انداخته شود دیده می شود که مقامات نظامی انکشوراگر قوماندانی طالبی را رها نموده  و یا عملیاتی را برضد گروه های دهشتگر براه انداخته صرف جهت فریب اذهان عامه جهان بوده که عمدتآ در حالات ذیل به آن متوصل شده است:


۱-  هنگام مسافرت مقامات عالیرتبه امریکائی و یا اروپائی به منطقه.
۲ - در آستانه مسافرت مقامات عالیرتبه ملکی و یا نظامی پاکستان به ایالات متحده امریکا و یا اروپا.
۳ - هنگامی که فشار افکار عامه جهانی  بطور بی سابقه بر پاکستان افزایش یافته پاکستان برای کاهش این فشار بطور مؤقتی دست به اقداماتی زودگذری زده ولی بعد از مدت کوتاهی دوباره آنرا توقف داده است.
   طوریکه هموطنان عزیز ما اطلاع دارند دراین روزها بعد ازحمله افراد مسلح به قونسلگری هند در مزارشریف که  بیدون شک به دستور مستقیم آی اس آی پاکستان صورت گرفته است یکبار دیگر انگشت انتقاد بطرف،آی اس آی پاکستان دراز شد، آقای امرسنها سفیر هند در کابل در مصاحبۀ خویش با خبرنگارآن دشمن مشترک افغانستان و هند را که منظورهمانا پاکستان بود مسبب اصلی حمله به قونسلگری آنکشور دانست، کشورهای مختلف جهان و مقامات سازمان ملل حمله بر قونسلگری هند را بشدت محکوم نمودند.
  لذا  آ ی اس آی برای فریب افکارعامه جهانی به یک خدعه و نیرنگ تازه  دست زد، و حمله انتحاری کنترول شده ای را درنزدیک قونسلگری پاکستان در جلال آباد طوری طرح ریزی نموده که هیچگونه آسیبی به  کارمندان آن قونسلگری وارد نگردد، آی اس آی اینبار بعوض مزدوران قبلی خویش که تاریخ استفاده آن رو به خلاصی بوده به  همکاران جدید داعیشی خویش وظیفه سپرد تا مسئولیت انجام این عملیات انتحاری را بعهده بگیرد .
  البته آی اس آی درانجام همچوحملات انتحاری تجربه کافی داشته ، چند سال قبل هنگام حمله انتحاری برهوتل سرینا در کابل همه کارکنان پاکستانی هوتل که در بین آنها اجنت های آی اس آی نیز شامل بود در روزحمله به مرخصی رفته،تصاویر کمره های مدار بسته در آنوقت نشان داد که یکی از اعضای سفارت پاکستان درکابل چندین بارقبل از حمله انتحاری به هوتل سرینا رفت و آمد و از صالون هوتل عکسبرداری نموده بود ، اینبار نیز آی اس آی پلان حمله را طوری ماهرانه طرح ریزی نموده که بیشترین صدمه به نیرو های امنیتی کشور ما وارد گردیده و به هیچ کارمند  قونسلگری پاکستان دراین حمله انتحاری صدمه نرسید ، و چه دردآوراست که خون پاک هفت نفراز نیرو های اردو و امنیت ملی کشوردر دفاع از مرکز جاسوسی و افرادی بزمین ریخته شد که یکی ازوظیفه شان تنظیم حملات انتحاری و ایجاد بی ثباتی در کشور ما بود ، در حقیقت آی اس آی با انجام این عمل ماهرانه به اصطلاح با یک تیرچندین فاخته را شکار نمود.
۱-  انگشت انتقاد را که باحمله به قونسلگری هند در مزارشریف بطرف آی اس آی گرفته شده بود از خود دور نمود، بعد از این حمله ماهرانه، آی اس آئ میتواند استدلال نماید که این تنها قونسلگری هند در مزارشریف نیست که مورد حمله انتحاری قرار گرفته، قونسلگری پاکستان در جلال آباد نیز مورد حمله انتحاری قرار گرفته است.
۲-  با انجام این حمله ماهرانه بردهن مقامات کشورما نیز به اصطلاح عوام قفل گذاشت،آی اس آی بعد ازین چنین وانمود خواهد کرد که هیچگونه کنترولی برانتحاریان داعشی نداشته و با این تکتیک ماهرانه خود را ازانتقاد های که بعد از هرحمله انتحاری بوسیله طالبان علیه آن صورت میگرفت خود را وقایه نمود.
۳ - راه را برای حملات بیشترتحت نام داعش باز نمود، هموطنان ما در هفته ها و ماه های آینده شاهد حملات انتحاری بیشتری ظاهرأ تحت نام داعش در جلال آبادخواهند بود هرچند در منابع مالی تربیه تسلیح و چینل های ترانسپورتی و لوژیستیکی این انتحاریان هیچگونه تغیری وارد نگردیده صرف بعوض سخنگوی طالبان بعد ازین گروه داعش مسئولیت این حملات را بعهده گرفته و مقامات پاکستانی نیزادعا خواهند کرد که هیچگونه کنترولی بر این انتحاریان نداشته  واگر میداشت قونسلگری پاکستان در شهر جلال آباد مورد حمله قرار نمی گرفت.

به این ترتیب دیده میشود که آی اس آی  پاکستان با این چال ونیرنگ ازیکطرف بیدون آنکه کوچکترین صدمه ای به کارکنان قونسلگری پاکستان در جلال آباد وارد گردد ، بوسیله مزدوران خویش جان تعدادی از نیرو های امنیتی کشور ما را گرفت (  در این حادثه هفت نفراز نیروهای اردو و امنیت ملی به شهادت رسیده هشت تن دیگر جراحت برداشته برعلاوه ده ها نفر افراد ملکی بشمول  شاگردان مکتب  نیزدراین حادثه مجروح گردیده )  واز جانب دیگر اوضاع و شرایط  را طوری به نفع  آی اس آی پاکستان تغیر داد که با وصف شهادت هفت تن ازنیرو های امنیتی کشور وتحمیل خسارات مالی هنگفت به هموطنان ما بوسیله نوکران آی اس آی  رئیس جمهور کشور با نواز شریف صدراعظم انکشور تماس تیلفونی گرفته در حالیکه هیچگونه ضرری مالی و یا جانی به آنکشور وارد نگردیده مراتب همدردی خویشرا نسبت به این حادثه به وی ابراز داشت.
وقتی به این نیرنگبازی ها  و فریبکاری های دستگاه استخبارات نظامی پاکستان آی اس آی نظر اندازیم به این نتیجه میرسیم  که آی اس آی پاکستان درخدعه و نیرنگ دست انگلیسها را ازعقب بسته است .
والسلام