د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

فزل

معروف افغان 27.09.2012 14:27
زه به خود لکه لونګ درپسې تور یم
ګرانه ته چې ورځ تر بلې ښکلی کېږې
زه چې هر ځلې د ستا و مخ ته ګورم
یاره ته هم په هر ځلې ښکلی کېږې
دا منمه چې ستا حسن به سپین شعر وي
خو چې وامې ورې غزلې ښکلی کېږې
دغه تورې شونډې تا سره خوند نکړي
ځه چې کړو شونډې بدلې ښکلی کېږې
ای ظالمه! د معروف آرمان پوره کړه
نه پوهېږم چې ته ولې ښکلی کېږې