د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

غزل

عبدالرحمن 25.03.2011 22:26

صبر کوه صبر کوه توري شپي سحر لري
ما ته رامعلومه ده روژي ميا شتي اختر لري
ځه راځه په همدي لاره خو پا م کوه
ما دي اوريدلي چې بدرنګ هم پيښور لري
لاره پوکوه او خپل راتلونکي ته دي پام کوه
داسفرچې څوک لري په لاره کې ګودر لري
مه کوئ! قضا به مو بدنا مه شي پرتله ئې ډېره ګرانه ده
چا ويل چې ننګرهار غوندی ښا ئست هم پیښور لري
په ژبه او رواجونو ئې ماهر، خو نقاشئ نه توبه ده
"عبدالرحمن" په دي پوهيږي چې دا پا ئلې د اذر لري
نه دي کړي غيبت او بد دي نه وائې، څوک چې کابل نه څکي
داپه هر افغان باندې يو بد غوندې اثر لري

نړئوال اسلامي پوهنتون اسلام اباد
د سيا ست او نړئوالو اړيکو دشپږم سمستر زده کړيال