د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

رسانه های کنونی افغانی

مصطفی «عمرزی» 09.01.2017 12:58

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(معرفی کتاب)

بهترین گونه ی کار رسانه یی، در زمینه ای شگل می گیرد که بنیان تاریخی داشته باشد. گذار از قرن نوزده و تحولات اوایل قرن بیست، بنیان های مطبوعات معاصر افغانستان را گذاشتند و تا پایان نخستین جمهوریت (1357) هرچند تنوع آزادی و قیود، نوسان مسیر رسانه ها می شوند، اما چند دهه تجربه ی کاری- که بسیار ایدیالوژیک نشد، رسانه های افغانستان را که بیشتر مطبوع بودند در حالی معرفی می کند که شفافیت مالی و رسالت کاری، دو اصل مهم در شناخت آن ها به شمار رفته اند.

پس از کودتای 7 ثور سال 13577 الی پایان امارت اسلامی طالبان، تضاد و تناقض در دامان انحصار دولتی، ترسیم سیمای رسانه های افغانستان را در انواعی معرفی می کند که اگر مسوولیت در برابر تمامیت ارضی و منافع ملی تبارز می کرد، پس از قرائت فلتر     شده ی ایدیالوژیک بود؛ بنابراین مسیری که در راستای منافع مردم و کشور تا 7 ثور سال 1357، رسانه های افغانستان را بیشترینه در خط رعایت توده ها و مملکت می کشانید، انحنا می یابد و اگر پس از پایان حاکمیت طالبان، کمیت رسانه های افغانی، کیفیت را زیر سوال می برند، انقطاع تجربیاتی بود که می بایست ایدیالوژیک نمی شدند.

بازار گرم درآمد های نامشروع که تا حراج ارزش های ملی افغانستان با نام آزاد، توجیه می شود، در بیش از یک دهه ای که گذشت، ما را با بُرجی معرفی کرد که اگر رکود حضور مالی جامعه ی جهانی نبود، حداقل در رقابت صعود از برج خلیفه در دوبی، موردی می داشتیم تا در کتاب «گینز» نیز ثبت شود.

برای بررسی، تفکیک و ماهیت رسانه هایی افغانی، کار هایی شده اند که هرچند خود در مقوله ی کمیت و کیفیت، ردیف می شوند، اما ازدیاد منابع کتابی دور دوم کار رسانه یی در افغانستان (ریاست حامد کرزی)که بسیار متاثر از انحصار و ایدیالوژیک نیست، بسیار ضرور می باشد؛ زیرا نوعیت و کیفیت کار این پدیده ی بسیار موثر (رسانه) در ایجاد ذهنیت های مختلف، نقش بنیادین دارد.

یادآوری:

ناشر کتاب «رسانه های کنونی افغانی»: تحریک ملی افغانستان

محل پخش: دفتر مرکزی «تحریک ملی افغانستان»؛ شبکه ی جهانی رادیو و تلویزیون ژوندون، در مسیر جاده ی بنایی- گمرگ،کابل.