د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

یک قرن در تاریخ و افسانه

مصطفی «عمرزی» 17.12.2016 15:59

(معرفی کتاب)


صد سالِ تاريخ معاصر افغانستان (از امير عبدالرحمن خان تا رييس جمهور كرزي) قلب همان جريان هایي بود كه در مسير ده دهه، در تمامي تار و پود سرزمين ما تپيد. از         ويژه گي هاي اين صد سال، يكي هم در نگرش و داوري هایي ست كه مردم ما را در نزديكي با اين يك سده آگاه كرد، نشان داد و واضح ساخت تا با نگرش و داوري خودشان نيز بر آن چه رفت بپردازند؛ معني اين شرح اين است كه  فضاي بيرون شده از روزگاران گذشته، فقط در تامل كساني نماند كه واقعه نگار و يا مورخ ناميده     مي شوند و در سرزمين ما، اگر مرحوم غبار و علامه حبيبي نگذاشتند سيماي رويداد ها، بسیار تحريف شود، آن چه پس از نگارش بزرگواراني چون غبار، حبيبي و ... رفتند، بيشتر در پردازش ها، جعلیات، تحاريف و بزرگنمايي هايی بودند كه به ويژه پس از آغاز بحران (هفت ثور) تا پايان امارت اسلامي، يا چپي بوده اند يا جهادي، يا تنظيمي شده اند و يا طالباني و يا هم بر روي فلم ها و نسخه هاي بيرون رفته گان (مهاجران) خالي از تخيل و خيالبافي نمانده اند.  

با انتشار كتاب «يك قرن در تاريخ و افسانه»، همان «جامانده گي» نگرش و داوري مردم را جا داده ام و كوشيده ام نخستين تاريخ و روايتي نيز به ميان آيد كه ضمن شرح ماجرا از شعور ملت افغان تفهيم كند نسخه هاي ديگري نيز زاده خواهند شد كه نيازي براي توجيه رفتار هاي حزبي، تنظيمي، قومي و بيگانه يي نباشد.  

درونمايه ي كتاب «يك قرن در تاريخ و افسانه»، نگرش و داوري افغانان است و آن چه در اين ميان به من (مصطفي عمرزي) تعلق دارد، قلمي ست كه از توان ادبياتم رفته است.

یادآوری:

ناشرکتاب «یک قرن در تاریخ و افسانه»: با هزینه ی شخصی مصطفی «عمرزی» (نویسنده)

مركز فروش و پخش کتاب «یک قرن در تاریخ و افسانه»: کتاب فروشی سبا؛ دفتر مرکزی انتشارات ميوند، روبه روي ليسه ي «افغان - تُرك» کابل.