د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

غزل

پوهنمل محمد وارث 01.01.2017 15:11

د ليکوال څو نورې لیکنې

ټول

دلته په رڼا ورځی اسمان ليونی شوی دی
خمکه ئې سره کړې هم انسان ليونی شوی دی

وخته تا د ژوند له کږليچو سره اشنا کړو خو
ستړو ستړو زړونو کې ارمان ليونی شوی دی

اور د ټولې ځمکې لر او بره خوا نيولې ده
خپله هم انسان او هم جهان ليونی شوی دی

سپرليه تا وعده په خپله خوله د راتګ کړې
پام کوه را نه شې چې خزان ليونی شوی دی

ستا ياغي څپې اوس له ساحله انتقام اخلي
ګوره سمندره چې توپان ليونی شوی دی

کاڼو باندې نخښې د تندي ( وارثه ) ماتې کړه
ستا له بده بخته اوس زمان ليونی شوی دی