د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

هلال طلايي کوکنا ر - ترياك چيست و چگونه بدست مي آيد؟

انجینیرـ شېر. ساپی 08.03.2006 02:00

ترياك چيست و چگونه بدست مي آيد؟
ترياك به شكل مادهء قهوه یی تيره رنگ به گونهء دلمه شده مانند پلاستيك وجود دارد. ترياك شيرهء الكالوييد داری است كه از تيغ زدن گرزغوزهء خشخاش و لخته شدن شيرهء خشخاش نارس به دست مي آيد. تخمدان حاوي دانه هاي خشخاش، بيضي شكل است كه گلبرگهاي صورتي رنگ دارد. وقتي اين گلبرگها رو به پژمردگي مي رود، با تيغ زدن تخمدان نارس، عصارهء شيري رنگي شروع به تراوش مي كند كه در مجاورت هوا به صورت (دلمه) شده پس از گذشت يك شبانه روز به رنگ قهوه اي و گاهي سياه در مي آيد و به حالت صمغي چسبيده بر جدار خارجي تخمدان باقي مي ماند كه آن را تراشيده و جمع آوري مي كنند.
اين گياه را در انگليسي ((Papaver Somniferom)) و خشخاش را ((Poppy)) و در فارسي كوكنار و دانه هاي خشخاش را به انگليسي ((Poppy Seeds)) و صمغ جمع آوري شده را ترياك كه از ترياكا (Theriaca) يوناني گرفته شده و در عربي افيون، ابيون، ترياق، درياق و در انگليسي ((Opium)) مي نامند، ابيون يا افيون نيز از ريشهء يوناني اپيون ((Opion)) اقتباس شده است.
تاريخچه:
بوتهء خشخاش از گياهان آسياي صغير بوده است. مارسل گرانيرد وايه معاون سابق بخش كنترل مواد مخدر در سازمان ملل متحد، متخصص و داروشناس و نزوئلايي در اين باره گفته است كه:
«(در لوحه هاي سومري متعلق به سه يا چهار هزار سال پيش از ميلاد مسيح مطالبي پيرامون گياه ترياك نوشته شده و آن را (گياه شادي بخش) ناميده اند. متون آشوري، مصري و يوناني در مورد استفادهء ترياك در زمانهاي قديم مطالب بسياري دارند)».
هرودت، ارسطو و هيپوكرات در كتابهاي شان از ترياك بسيار سخن گفته اند. زنان مصري از شربت ترياك براي فرونشاندن خشم و تسكين غم استفاده مي كرده اند، از زمان (ارسطو) تا (ويرژيل) شاعر رومي و ديگر نويسندگان يونان و روم همواره از خشخاش و ترياك سخن گفته اند. صحبت از آن، در قرون وسطي نيز ادامه يافت.
برخي مطالعات نشان مي دهد، اين ماده در قرن هشتم (ميلادي) در هـند رايج شده و عده اي عقيده دارند، که سابقهء استفاده از آن در هـند به دوازده قرن قبل از لشكر كشي اسكندر مقدوني مي رسد.
به نظر مي رسد اولين تركيب دارويي ترياك در قرن 16 ميلادي به دست آمد و آن را به نام كاشف سوئيسي اش ناميدند كه دكتر پاراسلوس بود.(Claudanum Para cel si), (Dr. Paracelsus)
يك طبیب انگليسي به نام توماس سيدنهام (Thomas Sydenham) كه افلاطون انگلستان ناميده شده، نيز در قرن هفدهم م. داروي جديدي را با ترياك تهيه كرد.

در قرن نوزدهم م. بسياري ديگر از فرآورده هاي آن ( مورفين، كدئين و...) كشف گرديد.
گيـــــاه خشخاش از ناحيـهء آسياي صغير به يونان منتقـــــل شده، اگـــــرچه در بعضي منـابع آمـده است كه در اروپـا مجارها اولين ملتي هستند كه با گياه خشخاش آشنا شده اند و گياه شناسان اين كشور، اين آشنايي را از هزار و دوصد سال قبل از ميلاد مي دانند. ولي هومر شاعر نابينا و حماسه سراي يوناني كه احتمالا 600 سال قبل از ميلاد مي زيسته، در آثار خود از گل خشخاش ياد مي كند كه در باغهاي شهر روم كشت مي شده و چون يونانيان زمان سقراط يعني حدود چهار صد سال قبل از ميلاد از تاثيرات طبي ترياك سخن گفته اند، مي توان گفت كه حداقل آشنايي يونانيان با تاثيرات طبي مخدرها به چند صد سال قبل از ميلاد مسيح بر مي گردد. بقراط در چهار صد سال قبل از ميلاد مسيح و نئوفراست در همان تاريخ از ترياك براي درمان اسهال و رفع درد استفاده مي كرده اند.
از نوشته هاي پاپيروس بر مي آيد كه مصري ها از زمانهاي قديم (اپيوم) استعمال مي كرده اند و اسم (Thebaica) مشتق از شهر (Thebes) است كه در آنجا خشخاش نيز مي كاشتند.
در جاپان تا قرن پانزدهم ميلادي گياه خشخاش كشت نشده بود. در دايره المعارف بريتانيكا آمده كه ترياك به وسيلهء تركها و عربها در قرون 6 و 7 به چين برده شده و تا قرن هفدهم ميلادي براي تسكين دردها و به طور محدود مورد استفاده بوده است. در قرن هيجدم م. مصرف دارويي ترياك در دنيا حدود 1700 تن بود.
ترياك خام (طبيعي) به صورت گلوله، چانه، قرص، قالبي، آجري و حتي به صورت پودر عرضه مي گرديد و در قديم براي تسكين درد به طور مايع و جامد استفاده مي شده است.
در کشورما، اطباء عالي قدري مانند شيخ الرييس ابوعلي سينا (370 – 427 ه. ق) و ابوبكر محمد بن زكرياي رازي (251- 313 ه. ق) از ترياك در موارد گوناگون بيماري ها استفاده كرده اند و در اشعار شعرايي كه پس از اين دو دانشمند مي زيسته اند، به موارد طبي ترياك اشاراتي شده است.
«نخستین محمولهء تریاک بنگالی در سال 1683به وسیلهء یکی از«ناوگانهای چای» شرکت بریتانیایی هند شرقی به ساحل انگلستان رسید. دلیل آوردن تریاک به انگلستان در واقع انجام آزمونی بود که اقبال کشاورزان وطبقات پایین این کشور را نسبت به استعمال مواد مخدر معلوم دارد. اما، کشاورزان نیرومند و طبقات پایین انگلیس مقاومت سختی ازخودنشان دادند و درنتیجه واگنش بازار و سایر آزمونها، عدم توفیق کامل این کالا را نشان دادند. طبقات پایین جامعهء بریتانیا قاطعانه استعمال تریاک را مردود ساختند. بانکداران بزرگ و بلند پایه گان لندن، جستجوی برای بازار دیگری را که مقاومت کمتری نشان دهد، آغازکردند. چنین بازار در چین کشف شد. شرکت بریتانیایی هند شرقی، نزدیک به یکصد سال اداره و توزیع این مادهء مرگ آور را دراین کشور به دست گرفته بود.» ۱
اگر چه خوردن ترياك در چيــن معمول بود، ولي دود كردن و كشيدن ترياك از آمريكاي شمالي به چين رسيد و رايج گرديد. بعضي از مــردم تـرياك را با توتون (تنباکو) مخلوط مي كردند، و بزودي كشيدن ترياك به حدي بين مردم گسترش يافت و عمومي شد كه حتي به درباريان هم سرايت كرد و به عنوان يك مشكل بزرگ اجتماعي چين در آمد كه در سال 1729 م. توسط امپراطور (يانگ چينگ، 1735 – 1723 م.) ممنوع اعلام شد.
فروش و كشيدن ترياك ممنوع گرديد و موقتا به تجارت ترياك لطمه زد. با وجود اين لطمه، كمپاني انگليسي هند شرقي به كشت ترياك در ايالت بنگال هند ادامه داده و آن را در سال 1775 م. به وسيله (ناركي وارن هستينگ) كه از صورت يك كارمند ساده به حكمراني كليه املاك انگليس در هند رسيده بود، در انحصار خود گرفت و او اين ماده را با نرخي ارزان و مقدارفراوان عرضه ميكرد. كمپاني، خود مستقيما در چين فعاليت فروش نداشت و ترياك را به بازرگانان بزرگ و خصوصي چين در ساحل تحويل مي داد و بازرگانان ياد شده آن را در بازارهاي چين به فروش مي رساندند، و در ازاي (مقابل) فروش ترياك، طلا و نقره و گاهي هم چاي، كتان، ابريشم به نماينده گان كمپاني تحويل مي دادند.
مقدار ترياكي كه كمپاني ياد شده در سال 1729 م. به چين داده، 200 صندوق بود كه در سال 1767 م. به 1000 و در سال 1820 م. به 10000 و از 1830 تا 1838 م . به 40000 صندوق افزايش يافت.
در ماه مارچ 1839 م. امپراطور وقت، (لين چه هسو) را كه مردي قاطع بود به كانتون فرستاد و او پس از گفتگوهاي بي نتيجه با تجار خارجي و چيني دستور داد بيش از 20000 صندوق كه حاوي حدود يك ونیم ميليون كيلو ترياك بود، مصادره شود. صندوقها را به ساحل بردند و (لين) شخصا در ميان ابراز احساسات مردم، آنها را آتش زد، آتشي كه 20 روز روشن بود.
به موازات انگليس ها و همراه با آنها پرتغاليها و ديگر كشورهاي غربي حتي ايالات متحده آمريكا از تركيه و هند ترياك تهيه كرده و به تجارت آن در چين مي پرداختند. مشكل ترياك سرانجام منجر به جنگهاي ترياك در سالهاي 42- 1839 م . و 60- 1856 م. شد.
در فاصلهء جنگ هاي اول و دوم، تجارت ترياك در چين از 50000 به 60000 صندوق افزايش يافت.
در سـال 1907. (چينگ) توانست جلوی ورود ترياك را به داخل چين بگيرد و تا سال 1917 م. ورود تــرياك از هند به چين ممنوع بود ولي چيني ها خود مبادرت به كشت خشخاش در داخل كشورشان كردند.
با وجود ممنوعيت هـــاي فرمانروايان چين، در اوايل جنگ جهاني اول باز هم بيش از هفتاد ميليون كيلو ترياك وارد چين شد. تا سال 1937 م. حدود 4 ميليون نفر چيني به ترياك معتاد بوده اند.
در دهه هاي 1940 تا 1980 م مبارزه شديد عليه اعتياد و درمانهاي اساسي و گسترده براي معالجه اعتياد در چين جريان داشته و اين كشور تجربيات با ارزشي در اين زمينه دارد.
هم اكنون در ناحيهء يونتان در جنوب غربي چين كه در مجاورت برما، لائوس و تايلند (مثلث طلايي) قرار دارد، كشت خشخاش براي استفادهء دارويي مجاز است و همين امر موجب بقاي اعتياد در اين ناحيه شده و ضمنا گزارش شده که ترياك از اين منطقه تا حدودي به صورت غير قانوني از بنادر چين به هانگ كانگ و غيره قاچاق مي شود.
مغولهای هـنـد، دانه های خشخاش را با چای مخلوط کرده و به حریفان سرسخت خود تعارف می کردند.
انواع ترياك
1- ترياك خام, كه عبارت از شيرهء خود بخود غليظ شده گرزهاي خشخاش است كه بدون توجه به ميزان آن, جز براي بسته بندي و ارسال, دستكاري ديگري در آن نشده باشد.
2- ترياك عمل شده (پرورده), طبق تعريف لاهه, ترياك پرورده محصولي است كه از ترياك خام با يك رشته عمليات مخصوص حل كردن, جوشاندن, بو دادن و تخمير بمنظور تبديل آن به عصاره براي استعمال غير طبي تهيه مي شود.
3 - ترياك طبی، ترياكي كه مقدار آن (دوز) مشخص بوده و براي مصارف درماني و طبی كاربرد دارد.
و در صنايع داروسازي هر كشوري آن را بصورت گرد يا دانه هاي ريز درآورده و يا با مواد بي اثر مخلوط كرده و مورد مصرف قرار مي دهند.

مشتقات ترياك

در ترياك حدود 25 نوع آلكالوئيد (موادی هستند حلقوی با حلقه های نامتجانس و داری نیتروجن سه ظرفیتی، تأثیرات شدید روی مناطق مختلف عصبی دارند) وجود دارند كه 6 نوع آن بيشتر از بقيه در ترياك يافت مي شوند كه عبارتند از : مورفين (3 تا 23درصد), كدئين (5/0درصد), پاپاورين (1/0درصد), نارسئين (1/0درصد), ناركوتين (7درصد), تبائين (3/0درصد).
هرچه مقدار مورفين موجود در ترياكي بيشتر باشد مي گويند آن ترياك داراي مرغوبيت بيشتري است. مقدار مورفين در ترياكهاي تجارتی 6 تا 14 درصد مي باشد.
نحوه مصرف ترياك
ترياك به صورت خوردن، كشيدن يا تزريقي مورد مصرف قرار مي گيرد. ترياك از نظر طبقه بندي فارماكولوژی، تضعيف كنندهء فعاليتهاي سلسلهء اعصاب مركزي است.
علائم مصرف ترياك
تریاک، مؤثرترین عامل ایجاد اعتیاد درمیان ابناء ی بشر است.
مهمترين علائم مصرف ترياك و مشتقات آن عبارتند از:
1- خواب آلودگي با حضور ذهــن,
2- تسكين درد
3- انبساط خاطر و آرامش,
4- احساس گنگ و مبهم به زمان و مكان,
5- بخواب رفتن با آرامش و تخيلات مطبوع,
6- سستي اراده و ضعف حركات فعاله و
7- كاهش اميال جنسي
اثرات دلپذير و آرامش بخش مواد مخدر بسته به مصرف دارو و تحمل شخص بمدت چهار تا شش ساعت ادامه مي يابد و پس از آن مرحلهء خماري فرا مي رسد كه بصورت خميازه و آبريزش از بيني, بيقراري, بي اشتهائي, افسردگي, تهوع و استفراغ مي باشد.
بعد از كشيدن به اصطلاح چند "بست" ترياك, توجه فرد بر روي خودش متمركز شده و گرايش شديدي به آرامش پيدا مي كند. درحقيقت اعصابش آرام و اراده اش سست شده و در تفكر و خيال فرو مي رود و از معاشرت با ديگران تا حدودي پرهيز مي كند.
شخص معتاد به ترياك در خيال واهي خود پس از استعمال ترياك احساس مي كند كه داراي روشن بيني زياد و قدرت فهم و قضاوت هوشيارانه و بينش و ادراك اصيل از دنياي اطرافش مي باشد و از اين كه بدون هيچ سعي و كوششي داراي اين حالت در تفكر و تصور گرديده ابتدا تعجب مي كند ولي رفته رفته در حالت كيف فرو رفته و احساس خوشي و خوشبختي به وي دست مي دهد و درنتيجه نسبت به محيط اطراف خود بيگانه و بي تفاوت مي گردد. با توجه به مطالب ذكرشده ، فرد معتاد به ترياك به سهولت مي تواند، ساعات شبانه روز را با بي خوابي و روياهاي رضايتبخش ادامه دهد و بتدريج در وي وابستگي و بندگي ايجاد شود و در فواصل بست يا پيپ ها اين فرد انرژي خود را از دست داده و اندوهگين و بي حوصله مي شود و حالت يكنواختي در صدا و كندي در حركاتش نمايان مي شود.
لاغري و ضعف عمومي در معتادان به ترياك رفته رفته شديد تر مي شود و ضايعات فيزيكي و رواني و اجتماعي فرد بتدريج زيادتر شده و موجب زوال و نابودي فرد مي شود. يعني با گذشت زمان تحمل فرد به مقدار مصرف ترياك بيشتر مي شود و فواصل آن نيز كمتر شده و گروهي نيز در پايان به هروئين روي مي آورند. از نظر اجتماعي, اگرچه معتادان سنتي به ترياك در هر نقطهء كشور همچنان به فعاليت خود اجباراً ادامه مي دهند ولي از هم پاشيدگي خانواده در اغلب موارد نتيجهء اوليهء اين نوع اعتياد محسوب مي شود. مصرف مزمن داروهاي مخدر توسط مادر در حين حاملگي كه شامل ترياك و مشتقات آن و آمفتامين ها و باربيتوراتها مي باشند براي جنين مضر است و سبب ديسترس داخل رحمي و كم وزني نوزاد و گاهاً مرگ جنين و نوزاد مي شود.
اعتياد يعني خوگرفتن و وابسته شدن جسمي‌، رواني و عصبي فرد به مواد مخدر كه ترك يا فرار از آن ناممكن و يا بسيار مشكل است.
اعتياد يعني مصرف نابجا و مكرر مواد مخدر كه موجب وابستگي به آنها مي‌شود. اين وابستگي بدني و رواني است، ترك مصرف مواد افيوني مشكلات و محروميت هاي بدني و رواني را در پي خواهد داشت.
انواع مواداعتياد آور
ترياک (Opium)
مورفين (Morphine)
هروئين ( Heroin)
متادون (Methadone)
ماري جوانا
حشيش
کوکايين وکراک
توتون و دخانيات (نيکوتين Nicotine)
قهوه (کافئين)
ال.اس.دي (LSD)
4- برومو 5,2 دي متوكسي فنتيلامين
اکستاسي (MDMA)
داروهاي تجويزي (Prescription Drugs)
الکل (Alcohol)
قاچاق مواد مخدر در جهان
" مشکل مواد مخدر اکنون می رود که به صورت یک معضل اجتماعی یا بهداشت همگانی خودنمایی کند . تأثیراین مشکل به گونه ای تازه وغیر قابل حل، در روند حاکمیت ملی وحتی در امنیت ملی کشورما انعکاس یافته است.
مشکل مواد مخدر درهمه جا استقلال ملی را مورد تهدید قرار داده است. همه جنبه های مواد مخدر از تولید وفروش و مصرف با خدشه دار کردن اخلاق، دین، زندگی سیاسی و ارزشهای جمهوریت، هویت ملی ما را تحت تأثیرقرارداده است." (نقل قول از سفیرونزوئلا درسازمان ملل) ۲
خاطرهء تلخ گسترش قاچاق و اعتياد به مواد مخدر تمام كانون هاى اجتماعى بشرى را مورد تهديد و هجوم قرار داده به نحوى كه در سراسر جهان حتى يك شهر يافت نمى شود كه با مشكل مواد مخدر مواجه نباشد. بدون ترديد يكى از عوامل زمينه ساز جرايم سازمان يافته و بالاخص پديدهء تروریزم توسعهء قاچاق و مصرف غيرقانونى مواد مخدر است. اين پديده، از چنان پيچيدگى هايى برخوردار است كه سازمان ملل متحد آن را از جرايم سازمان يافته تلقى و اقوام به صدور كنوانسيون هاى مختلفى براى مقابله با اين پديده كرده است.«كنوانسيون هاى ۱۹۶۱ ، ۱۹۷۱ كنوانسيون اصلاحى ۱۹۷۲ كنوانسيون ۱۹۸۲، اجلاس ويژه مجمع عمومى سازمان ملل در زمينه مواد مخدر ۱۹۹۸، بيانگر اهميت موضوع قاچاق و اعتياد به مواد مخدر است. صنعت مواد مخدر غيرقانونى در سطح جهان و نقش مافياى منطقه اى و جهانى با پشتوانه سرويس هاى اطلاعاتى كشورها و با گردش مالى يك هزار و ششصد ميليارد دلارى از نظر اقتصادى، اقتدار و نفوذ پس از تجارت قانونى اسلحه دومين تجارت جهان را تشكيل مى دهد. مجامع بين المللى قاچاق مواد مخدر را يكى از چهار بحران عمده قرن حاضر مى دانند كه در كنار بحران هاى هسته اى، جمعيتى و محيط زيست بشريت را در معرض تهديد جدى قرار داده است. آيا پشت پرده جنگ غيرمتعارف با مواد مخدر اسرارى نهفته است؟!»۳
تجارتى كه از اول رسماً توسط كمپانى هند شرقى شروع شده و اگر درست بررسى شود ادله ؟ كافى وجود دارد كه يك تفاهم بين دولت هاى بزرگ اين تجارت را اداره مى كند. دخانيات و الكل كه تاثيرات مخرب آنها از موادمخدر كمتر نيست در سراسر دنيا اجازه فروش و حتى تبليغ دارند و از منابع درآمد دولت ها محسوب مى شوند ولى مقابله با قاچاق مواد مخدر را فقط به عهده پليس گذاشته اند. اين مبارزه در سطح جهان تا چه حد جدى است؟
به نظر مى رسد منتفعين از اين تجارت غيرقانونى گسترده و سازمان دهندگان باندهاى مافيايى كمترين علاقه اى به جرم زدايى و قانونمند كردن تجارت موادمخدرندارند. «از كلمبيا تا ميامى، از مثلث طلايى (جنوب شرقى آسيا) تا هلال طلايى (جنوب غربى آسيا)، ازهانگ كانگ تا نيويورك، از بوگاتا تا فرانكفورت تجارت مواد مخدر به ويژه تجارت هروئين، داد وستد بزرگ و پرسود را تشکیل می دهـد، که به وسیلهء خانواده های غیر قابل دسترس به شیوهء ازبالا به پایین اداره می شود.»۴
تجارت مواد مخدر، داد وستد کوچه های تنگ و نبش خیابان های خلوت اروپا وامریکا نیست.
اداره آن مستلزم پول فراوان ومهارت فوق العاده است، طبیعی است چنین مهارت ها و ظرافت هایی را در کوهستانها و روستاهای افغانستان و پاکستان نمی توان یافت.
تامین مالی تجارت هرویین به وسیله بانک های بزرگ جهان به عمل می آید.
دراینجا تنها به ذکراسامی معدودی از آنان اشاره می گردد.
«بانک بریتانیایی میدل ایست ، بانک وست منیستروملی ، بانک بارکلیز ، بانک سلطنتی کانادا ، بانک هانک کانگ وشانگهای ، بانک میدلند»۵ وغیره.
« به محض اینکه تریاک و مشتقات آن از راه ایران به ترکیه رسید کامیون هایی شرکت کینتکس(Kintex)دربلغارستان،با علامت مثلث متحرک بین المللی (TIR)وابسته به بازارمشترک که طبق مقرارت از بازدیدهای مرزی معاف می باشند بطورمدام به حمل هرویین به کشورهای اروپایی مشغول اند. کامیونهای کینتکس محموله های هرویین را زیر پوشش «میوه و سبزی تازه» با مدارک تایید شده به کشورهای اروپای غربی ،وحتی به برخی از پایگاههای ممنوع الورود ناتو در شمال ایتالیا،حمل می کنند.» ۶
تأمین کنندگان اسید لخت کننده ( ال.اس.دی) و( استیک اندرید) و(قرصهای والیوم ) شرکت های « الدوس هاکسلی ، ساندوز ،هافمن لاروش.وتجاپایبول » ۷ دقیقأ خود را در مرکزاین تجارت قرار دادند.
«تنها برقرار ساختن يك بازرسى بين المللى بر كارخانجات توليدكننده استيك اندريد( ماده اصلىساخت هروئين) ازتریاک خام است، شريان اين تجارت را قطع خواهد كرد. آيا واقعاً بايد بپذيريم كه در جهان امروز، با وجود روش هاى بسيار دقيق و گسترده بازبينى، به ويژه بازشناسى هاى ماهواره اى كه در اختيار پليس بين المللى قرار دارد امكان متوقف ساختن اين تجارت مرگبار وجود ندارد؟ » ۸
«کشورهای اصلی محل کشت خشخاش ونیزارهای کوکایین عبارتنداز: برما، شمال چین، افغانستان، پاکستان، تایلند، لبنان، ترکیه، پرو، اکوادور، بولیوی. کشورهای دست اندرکار توزیع و ارسال هرویین عبارتند از: هانگ کانگ، ترکیه، بلغارستان، ایتالیا، موناکو، فرانسه، (تاوسی وجزیره کرت) لبنان وپاکستان. ایالات متحده، بزرگترین مصرف کننده مواد مخدر است. درعین حال اروپای غربی و کشورهای جنوب شرق آسیا، بزرگترین مصرف کنندگان هرویین به شمار می آیند. ایران تا سال 1991 دو میلیون نفر معتاد به هرویین داشت. یکی از راههای ورود هروئین به اروپا از مرکز موناکو است. تریاک خام مثلث طلایی، برای تصفیه در آزمایشگاههایی که در حاشیه ساحلی فرانسه، از بندر مارسی تامونت کارلو گسترده است، به مافیای سیسیل و فرانسه تحویل داده میشود.
راه قاچاق تریاک خام منطقه هلال طلایی از ایران، ترکیه ولبنان می گذرد. تریاک خام هلال طلایی ازطریق لبنان راه خود را به سوی مونت کارلوبازمیکند. درحال حاضر، بهترین هرویین درکنارهء ساحلی مدیترانه در فرانسه و ترکیه تولید می شود. پاناما بزرگترین تصفیه خانه کوکایین و مرکز اعتباری این تجارت تمرکز یافته است. درکشور کلمبیا، مافیای مواد مخدربه صورت اعضاء نزدیک یک خانواده ( این سازمان یک ارتش خصوصی است که ازطرف قاچاقچیان به وجود آمده) عمل می کنند. قاچاق عمدهء مواد مخدر تجارت بزرگی است و چنین تجارت بزرگی؛ معمولأ به دست خانواده های معتبر و ریشه دار و غنی و بلند پایه در کشور های گوناگون جهان است، که به صورت یک شبکه بزرگ قدرتمند و پول ساز درآمده است، صورت می گیرد. داد و ستد مواد مخدر، حتی از حوزهء عملیات مافیا یا کارتلهای کوکایین کشور کلمبیا هم خارج است. روشن است که این خانواده های اشرافی، هرگز حاضر به اعتراف به نقـش خود در ماجراها نیستنـــد.» ۹
«سازمان ملل متحد در گزارشی گفته است که ارزش قاچاق جهانی مواد مخدر در سال 2003 حدود 13 ميليارد دلار در سطح توليد و 320 ميليارد دلار در سطح خرده فروشی بوده است.
ارزش مواد مخدر در عمده فروشی برای همين سال حدود 94 ميليارد دلار تخمين زده می شود. اين گزارش می گويد افغانستان در سالهای اخير گرايش به افزايش توليد مواد افيونی داشته است و بخش اعظم عرضه ترياک غير مجاز در سطح جهان از مزارع افغانستان تامين می شود.
در گزارش سازمان ملل متحد پيرامون وضعيت مواد مخدر در جهان در سال 2005 آمده است: کاهش شديد کشت خشخاش در برما و لائوس تا حدودی روند صعودی توليد ترياک در افغانستان را تعديل کرده است. در عين حال، گزارش سازمان ملل متحد از بروز نشانه های مثبتی در زمينه کشت و عرضه ترياک در افغانستان سخن گفته است. از جمله، سطح اراضی زير کشت خشخاش در افغانستان در سال 2005 در مقايسه با وسعت بی سابقه کشت خشخاش در سال 2004 کاهش يافته است. در عين حال، هنوز تاثير اين کاهش در سطح زير کشت بر ميزان توليد ترياک مشخص نيست و نمی توان با قاطعيت اظهار داشت که توليد ترياک در افغانستان در سال جاری کمتر از سال قبل خواهد بود.»۱۰.
«وجود بيش از چهار صد ميليون مصرف كننده مشتقات ترياك در جهان براساس آخرين آمار منتشره سازمان ملل متحد بازار مناسبى را جهت قاچاقچيان فراهم آورده است تا مواد مورد نياز اين گروه عظيم را از مناطق توليد به ارزان ترين قيمت تهيه و با گران ترين قيمت به دست مصرف كننده برسانند. درآمد حاصل از توليد ترياك افغانستان ۲۵ ميليارد دلار تخمين زده مى شود. ولی كشاورزان افغانى در سال ۱۹۹۹ كمتر از ۱۸۰ ميليون دلار درآمد داشته اند.»۱۱
«اگر بخواهید قیمت طلا را بدانید، بهترین راه پیدا کردن قیمت یک پوند یا یک کیلوتریاک دربازارهانگ کانگ است.» ۱۲
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فهرست منابع:
شماره های ۱الی۹و۱۲ از کتاب کمیته 300 ( کانون توطئه های جهانی ) دکتر جان کولمن ، گرفته شده است
۱۰و۱۱ـ گزارشی سال 2005 ملل متحد ( از سایت فارسی بی بی سی )
قسمت باقیمانده از سایت های مختلفی انترنیتی ماشین جستوجوی گوگل پارسی ( تریاک ) گرفته شده است .