د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

دپښتوادبياتوتاريخ

پوهاندعبدالحی حبيبي 06.12.2005 02:00

دکتاب نوم        : دپښتوادبياتوتاريخ(لومړی او دويم ټوک)

ليکوال            : ارواښادپوهاندعبدالحی حبيبي

خپرندوی        : دانش خپرندويه ټولنه