د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

جغرافيای تاريخي افغانستان

پوهاندعبدالحی حبيبي 10.07.2005 02:00

نام کتاب          : جغرافيای تاريخي افغانستان

نويسنده          : پوهاندعبدالحی حبيبي

ناشر               : ميوندخپرندويه ټولنه-سباکتابخانه

(چاپ جديد)

                                           

کابل:

سباکتابخانه ،چهارراهي صدارت - موبايل :۰۰۹۳۷۹۳۲۰۳۶۶

پشاور:

                                    سباکتابخانه،قصه خواني ،موبایل:۰۳۰۱۸۸۸۳۵۵۰