د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

حق ویل

وکيلي 01.12.2014 11:11

حق چي پرپله وي وېره مه کړه له بدبین ځني
شـــرم حــیا نسته له بـې دیـن ځـني
خـاین خـایف دی ثبوت سـوی پـه حـدیث سـره
نــوبېشکه وېـره نسته دلعـین ځـني
مَلّکې دی وران کړی اوُبه خټي کي مایان نسي
کـړنه ښه مه غـواړه له ظـنین ځني
بــډي اخـسته او ورکـول دي نا ســم کــارد ده
ښه هیله کړه مه له دې لعـین ځني
خلاس مو کړه ته خدایه ژر له دې بدتون ځني
لیري مو ساته له دې بد دین ځـني