د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

خان او کمیسار--- په پښتو ژبه نوی ناول چاپ شو

خبري څانګه 09.07.2013 22:43

د ناول نوم : خان او کمیسار
لیکوال : محمدانعام واک
چاپځی : ناروې
« خان او کمیسار» د افغانانو د آتیایمې لسیزې د ناورین هغه رښتیانۍ کیسه ده چې په ۴۱۶ مخونو کې، په ښه صحافت او ښه کاغذ کې چاپ شوې ده.

خان او کمیسار :
- د یوې کولتوري لاس اچونې درانه سیاسي عواقب؛
- په یوې افغان کورنۍ باندې، په جلال آباد کې، د پخواني شوروي اتحاد د سره پوځ د څلوېښتم لښکر د سرتېرو جنسی تېری؛
- د څلوېښتم لښکر جنګي اخلاق او د افغانانو غبرګون؛
- د غبرګون په وړاندې د « کا جې بې» او «خاد» د «عزت ټکونې» سیاست؛
- د افغانانو غمیزه او مېړانه؛
- د سړې جګړې عشقي، جنګي، سیاسي داستان؛

او خان او کمیسار:
- د افغانستان د داستاني ادبیاتو د آسمان ځلانده ستوری!

د کتاب د لاس ته راوړلو لپاره له لا ندینۍ پتې سره اړیکي نیولی شئ :
ټلفون :004797713449
برښنالیک :abdaliwak@yahoo.com