د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

جهاد وصلح حزب اسلامی

محمدعمر(عادل) 02.10.2016 11:36

د ليکوال څو نورې لیکنې

ټول

متاسفانه در طول ۱۵ سال گذشته ۲ گروه در جامعه افغانی ما بطور بی سابقه پیشرفت ورشد نمودند و در مارکیت خود فروشی عرض اندام کردند، گروپ اول اوازخوانان یا بازیگران ساز وموسیقی اند و گروپ دوهم به اصطلاح آگاهان امور سیاسی اند که هریک بالنوبه وبه اشاره مربیون خود در سوق دادن جامعه به سوی انحطاط فکری، رذایل اخلاقی و از بین بردن شیرازه جامعه اسلامی ما نقش خطیری را ایفا نمودند که در این نوشته بحث مورد نظرما گروپ دوهم است که امروز در رسانه ها ودر میزگرد ها با مسایل و مصالح علیای کشوری با دقت برخورد نمیکنند وبا بسیار وقاحت وبی ادبی دو(۲) بحث مجزا را با هم خلط میکنند، بحث صلح یک بحث است وبحث درگیری های احزاب ورسیدگی به عدالت بحث دیگری، در همچو شرایط حساس که حتی از ضروریات اولیه زندگی از غذا، لباس و مسکن و از هرچه بیشتر به صلح نیاز داریم و در مرحله توافق نهایی صلح که همانا آرزو دیرینه ملت مسلمان افغان است نباید فتنه های مرده را زنده کنیم ونباید به تصادفات پیچیده وگذشته سرزنیم و از گفتمان های بیهوده بالای موضوعات که مانع صلح میشود بپرهیزیم، بدبختانه عده مانند سیلۍ غفار وسیماثمرها با شعار های میان تهی خود چنین اعلام نمودند: نباید عدالت قربانی صلح شود....!!! دست های پنهانی پشت روند صلح است!!! عذر خواهی توسط این وآن جناح باید صورت گیرد.... این بی خردان نمی دانند که صلح یگانه راه وشرط اول عدالت است، صلح برای تامین عدالت است بدون صلح تحقق عدالت خیال است ومحال است وجنون ..این کوردلان باید بدانند که در پشت این صلح دست هیچ اجنبی جز سعی وتلاش خستگی ناپذیر، اراده ملت، قربانی وانعطاف طرفین چیزی دیگری نبود این یک تفاهم کاملا بین الافغانی بوده که راه را برای دیگران نیز ترسیم کرد اینها نمی دانند که به یک عذرخواهی و Sorry I am گفتن نمیتوان کارکردهای خودرا جبران کرد ونباید فرهنگ غربی ها و Sorry گفتن را عام کرد زیرا در ۱۵ سال گذشته همواره خارجی ها از این روش استفاده کرده ، قراء وقصبات، مراسم عروسی وجنازه و حتی نیروهای دولتی را نيز بمبارد نموده وسپس به یک عذرخواهی بازهم مکررا به همینگونه اعمال خود ادامه دادند.
اسلام عزیز برای تامین صلح و پیاده کردن عدالت به پیروان خود پیام آشکار دارد قرآن ( قانون اساسی ما ) به صراحت میگوید وقتی بین دو گروه مسلمان درگیری رخ دهد سایر مسلمانان به عنوان جناح سوم مکلفیت دارند تا از جلوگیری کشتار مضاعف و اعاده عدالت در قدم اول واز هرچه مقدم تر بین هردو جناح متخاصم صلح کنند چون صلح تامین کننده عدالت است آنهایکه عدالت بدون صلح ویا قبل از صلح میخواهند نمی دانیم این روش را از کجا آموختند؟؟؟!!! اینها باید بداند که دیگر نمی توانند با شعارهای فریبنده خود افکار ملت مجاهد وجوانان مؤمن وبیدار ما را شکار کند.
درحال که همه مردم واحزاب موافق ومؤید صلح هستند اینها مخالفت نشان دادند تا اسم شان در صدر رسانه ها بیاید وبتوانند از سفارتخانه ها پروژه بدست بیاورند.
این ها با این گونه اظهارات وعملکردهای ناشایسته ایشان در این گمان واهی سر میبرند که شاید مانع عدالتی واقعی شوند که در پی تحقق ان همه ملت مسلمان افغان است.
حزب اسلامی که اغازگر جهاد برای احیای ارزش های اسلامی بوده ، مبارزه ، قربانی ، جهاد وبلاخره صلح او برای تامین عدالت بوده، هیچگاه از حاضر شدن به دادگاه و تن دادن به عدالت نمی هراسد اصلا کسانی این گونه موضوعات را در این مقطع از زمان که توافق میان حزب اسلامی ودولت نهایی شده مطرح میکند که خودشان در فساد تا حلقوم غرقند در حق ملت مظلوم خود ظلم نمودند ونمی توانند که دربین مردم بدون تانگ و تفنگ وبدون بند کردن جاده ها گشت وگزر نمایند.
تمام اقشار ملت به عنوان مسلمان و افغان های مصمم، متعهد وباورمند، به این که در صدر آرزو های شان صلح است خودرا مکلف دانستند و از همچو اقدامات صلح استقبال بی سابقه وبی شایبه کردند زیرا امروز مسئله مهم که سد راه است ومانع پیشرفت همه جانبه افغانستان شده مسئله امنیت است طبعا در جامعه که امنیت تامین نباشد بیکاری زیاد میشود، رکود میاید در بازارها واقتصاد ودر تمام معاملات مصایب دامنگیر مردم میشود، مسؤلیت اولی دولت از نظر شرعی، دینی وقوانین اینست که امنیت را برای اتباع خود تامین کند.
بازهم تقاضای ما از مسؤلین امورهمین است چون ما در یک جامعه اسلامی زندگی میکنیم همه ما ادعاء ایمان برخدا میکنیم بندگی الله را اعلان میکنیم مسؤلیت اساسی ما این است که به فرصت طلبان ودشمنان دین ووطن اجازه ندهیم که بنام آزادی بیان تفرقه ایجاد کنند وشیرازه وحدت ملت ما را برهم زند، مسؤلیت اساسی ما اینست که دین اسلام را با فهم درست به مردم بفهمانیم و تعلیمات نجات بخش اسلام را در تمام ابعاد زندگی وادارات عام نمایم ودر ملاء عام بیرون شویم در بین جامعه خود آزاد گشت وگزر کنیم و بلاخره از مردم خود نترسیم معمولا خوف از مردم وقتی پیدا میشود که انسان درحق مردم ظلم، جفا وخیانت کرده باشد بیایید همه باهم دست بکارشویم ونگذاریم که سرمایه های بزرگ سرزمین ما و جوانان ما به طرف شرق وغرب کشانده شوند که مسؤلیت نه تنها متوجه انها است بلکه این مسؤلیت بزرگ اولیاء امور است.
باید بدانیم که در کشور های اسلامی جنگ ها، تحمیلی وطراحی شده که ایستادگی در مقابل اینگونه تحاجمات اشکارحق مسلم ومشروع باشندگان آن سرزمین است، اما مبارزه در مقابل آنها باید با کمال حکمت، بصیرت وفراست ایمانی پیشبرده شود زیرا دشمنان مکار اسلام میخواهند صلح، امنیت و زندگی آرام را از مسلمانان گرفته وسپس دروازه های کشورهای خودرا روی آنها باز نمایند تا مسلمانان خود به خود مجبورا کشور را ترک و به سوی کشورهای خارجی حرکت نمایند که در این صورت احتمال این میرود که شاید اینها شکار اهداف استعماری واستثمارگران گردند.
توطئه های جهان کفرعلیه مسلمانان جریان دارد ولی مسؤلیت پیشواها وزعماء ما این است که باید در برابر توطئه ها سد و موانعی ایجاد کنند همان طوریکه دشمن توطئه میکنند ماهم باید با بازکردن راه اسلام و دعوت اسلامی جلو این پلان های شوم دشمن رابگیریم اگر ما به این عقیده وباور باشیم واین ضعف را درخود قبول کنیم که دشمن پیروز وقوی است ودشمن طرحه وبرنامه دارد و درپشت این وآن قضیه دست دشمن است وما در برابر این طرحه ها از خود چیزی کرده نمیتوانیم وتسلیم شویم که دراین صورت وبا این مفکوره در واقع ما بزرگترین خیانت به دین خدا کرده ایم باید باورمند باشیم که الله مدافع مؤمنان است او ذات قوی وخیرالماکرین است و دین اسلام دین قوی وبرگزیده است.