د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

قبوراکثررهبران مامعلوم نیست

عبدالرووف لیوال 04.08.2015 09:46

بروایت تاریخ سوخته وزنده ی افغانها قبوراکثررهبران شان مانند سپاهیان گمنام لادرک میباشد.
مزارشاه شجاع درحوالی سیاه سنگ کابل مفقود الاثراست مرقدامیرمحمدیعقوب خان دردیار غربت لادرک ،قبرشهیدمحمد داوود که از طرف اخوانی ها تکفیرشد ، بعدازلادرکی سی سال، خاک اورا که هنوز درهاله ی ابهام قراردارد ومشتی استخوانهای ناشناخته رابنام اوسپاس ودرود فرستادند ،شهیدنجیب رامنصوروارازسرصلیب پایین ودرسیدکرم پکتیا بخاک سپردند وآوازه است که از طرف طالب ها کشیده شده است. که خاک این شهیدراهم به باددادند- گورببرک کارمل راطالبان ازکناردریای آموکشیده وخاک واستخوان اورالقمه ی ماهیان جیحون ساختند – ملا عمر که اصلاًقبر ندارد ، طبق گذارش من که یکسال قبل درمورد مرگش نوشتم اومسیح گونه به مریخ رفته وبه استناد آی ، اس ، آی به عالم بالا رحلت کرتاهی – مزاراسامه بن لادن رهبری اصلی دینی وپدرخوانده ملاعمردراوقیانوس ها میباشد – قبر حفیظ الله امین تاهنوزدرک نداردوسرمه ی استخوانهایش رادراطراف قصرتپه ی تاج بیگ چاردهی،شمال اینسو- آنسو میبرد.
مقصد ازذکراحصاییه بلندبالای فوق اینست که ماافغانها ومسلمین چرا اینقدربدبخت هستیم – اگروحشت ،بربریت ،قتل وکشتاروخشونت است همه درمسلمانهاست – درحالیکه اختلاف بین کاتولیک وآرتودوکس دین مسیح هم موجوداست ، ولی رهبران شان باچی شان وشوکت بخاک سپرده میشوند وبه قبورشان الی صد هاسال ارج گذاشته میشود.
نتیجه :
عیبی دراسلام نیست – هرآنچه عیب است درمسلمانی ماست – یعنی رهبران مازود غلام اجنبیان میشود، حتی جسدنامعلوم این مزدورها336میلیون دالرارزش داشته وآی ، اس ، آی بالای آن تجارت مینماید برعلاوه چون حیوان مورد استعمال دیگران قرارمیگیرند – مزدور ومنفورمیشوند- بلاخره مقهور شده وباعث خجلت وشرمساری امت مسلمه میگردند .