د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

د خپلو کمپيوټرونو د ساتلو لپاره څه وکړو؟

آغامحمد حیدری 28.04.2014 19:59

د خپلو کمپيوټرونو د ساتلولپاره لاندی څو اړینو ټکوته پاملرنه وکړی :

۱ – په خپلو کمپیوټر ونوکی له یو جواز لرونکی انتی وایروس نه ګټه واخلی ، انتی وایروس د کمپیوټرنو دساتنی لپاره کارول کیږی    شی.Update  ، څرنګه چی هره ورځ نوی وایروسونه رامنځ ته کیږی ، انتی وایروس باید  
 فعال کړی ترڅو ستاسو په کمپیوټر کی د معلوماتو  تګ راتګ له انټرنیټی(Firewall) ۲-  په خپل کمپیوټر کی د اور  دیوال
شبکو سره کنټرول کړی.
۳ – هغه بریښنالیکوچی له نامعلومو اد رسونو ستاسو ته د رلیږل کیږی ، لومړی د بریښنالیک د رالیږونکی نه دهغه دهویت په اړه معلومات ترلاسه کړی ، ځکه زیات وایروسونه د بریښنالیک له لاری کمپيوټرونوته لاره پیدا کوی
 فایلونو لري لومړی یی سکن بیایی خلاص کړی  Attachment  ۴ – هغه بريښنالیکونه چی ضمیمه  
.
۵- نه غوښتونکی بریښنالیکونه سمد لاسه له منځه یوسی ، له همدی لاری انټرنیټی غله ستاسو معلوماتو ته لار پیداکوی .
۶- په کمپیوټرونو باندی  د جواز نه لرونکی پوستکالي ( سافټویر ) له انسټالولو نه ډ ډه وکړی ځکه همدغه پوستکالي کولای شی ستاسو کمپيوټرونه له ستونزو سره مخ کړی .
 ته کاپی کړئ .CD, DVD ,USB, Hard Disk۷- خپل مهم اومحرم معلومات  لکه سندونه، انځورونه او نور
.  کړی Logout ۸- دکمپیوټر دنه کارولو په صورت کی کمپیوټر
نه ګټه واخلی  .  فاسورډ (Complex)۹- د خپل کمپیوټر د ساتنی لپاره له یو پیچلی
۱۰- نامعلومه انټرنیټی ویب پاڼی مه خلاصوی ، ځکه نوی وایروسونه د انټرنیټی ویب پاڼوله لاری خپریږی اوستاسوکمپیوټرونه به له جد ی ستونزوسره مخ کړی

۱۱-  د خپل کمپیوټر نیټه اوساعت د انټرنیټ د کارولو په مهال سم کړی ، که ستاسو د کمپیوټر نیټه اوساعت سم نه وی
 ستاسو  کمپیوټر به ونشی کولای چی د مایکروسافټ او انتی وایروسونو له اړوند کمپنیو نه ضروری اونوی فایلونه ترلاسه کړی .
  کړی Updateدا ډیره ضروری ده چی ستاسو د خپلوکمپیوټرو وینډوزنه د مایکروسافټ له کمپنی نه  

 یو له مشهور چلندویه سیستمونونه وو XP له کارونی نه مخه ښه وکړی که څه هم ویند وز XP ۱۲ – د ویند و ز
 تر بریدونو لاندی XP او ۱۰ کاله خلکو تری کار واخست ولی اوس مهال زیات انټرنیټی غله په اسانی سره کولای شی چی ویند وز  
راولی اوله بل پلو ۵۰ فیصد خلک اوس هم له ویند ز اکس پی په د فترونو او کورونو کی کار اخلی او انټرنیټی غله په اسانی سره کولای شی چی دخلکو معلوماتو ته لاس رسی پیداکړی ، نو زما غوښتنه داد چی تاسو په خپلوکمپیوټرونوکی له ویند وز ۸ او یا له ویندوز ۷ نه کار واخلی ځکه دغه نوی چی چلند ویه سیستمونه د لوړ امنیت د ر لود ونکی دی .

.  غیر فعال کړی ،تر څو نور خلک ونشی کړی ستاسو دکمپیوټر کنټرول تر لاسه کړی    Remote  ۱۳ – په کمپيوټر کی  
 
Administrator نه ګټه واخلی ، که چیر ستاسو د انټرنیټ دکار ولو په مهال له User ۱۴ - د انټرنیټ دکارولو په مهال له یو محد ود
 وایروس له لاری ستاسو په کمپیوټر نه غوښتونکی سافټویرونه انسټال شی او ستاسو محرم Trojan نه ګټه اخلی د دی امکان شته چی د
معلومات به د نورو لاس ته ورشی .