د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

دتروږمې مسافر،نوی چاپ

نسيم حجازي 11.09.2005 02:00

د ليکوال څو نورې لیکنې

ټول

دکتاب نوم      : دتروږمې مسافر(نوی چاپ)

ليکوال          : نسيم حجازي

ژباړن            : محمدزبیرشفيقي

                                            

                                                     

کابل:

سباکتابخانه ،چهارراهي صدارت - موبايل :۰۰۹۳۷۹۳۲۰۳۶۶

پشاور:

                                    سباکتابخانه،قصه خواني ،موبایل:۰۳۰۱۸۸۸۳۵۵۰