د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

افغانستان درمسيرتاريخ

ميرغلام محمدغبار 10.07.2005 02:00

دکتاب نوم        : افغانستان درمسيرتاريخ

(چاپ،جديد،جلداول ودوم،بافهرست اعلام)

تاليف             : ميرغلام محمدغبار

ناشر              : ميوندخپرندويه ټولنه-سباکتابخانه

                                                

                        کابل:

                          سباکتابخانه ،چهارراهي صدارت - موبايل :۰۰۹۳۷۹۳۲۰۳۶۶

                            پشاور:

                         سباکتابخانه،قصه خواني ،موبایل:۰۳۰۱۸۸۸۳۵۵۰