د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

دسولې په وخت کې ددولتونوترمنځ روابط

عبدالغني غني 10.07.2005 02:00

دکتاب نوم        : دسولې په وخت کې ددولتونوترمنځ روابط

ليکوال            : عبدالغني غني

خپرندوی        : دانش خپرندويه ټولنه

                                              

                                          دانش خپرندويه ټولنه - دانش کتاب پلورنځی

                     قصه خوانۍ ، پېښور- ۲۵۶۴۵۱۳-۰۹۱-۰۰۹۲

            danish2k2000@yahooo.com