د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

غزل 

 ډاکتر شبنم ګل   19.05.2011 22:25

مینه چی اوخاندی ځوانۍ ورسره هم اوخاندی 
زړه چی ادم شی درخانۍ ورسره  هم اوخاندی 
دوړوی داسی ملغلری له خولګۍ هغه چی 
په ګودر ټولی جینکۍ ورسره هم اوخاندی 
 ربه د خاوری د زلمی تندې می مه ټېټوې 
سرچی اوچت شی نو لنګۍ ورسره هم اوخاندی 
په نیمه شپه له ملالۍ چی یار چاپیره کړی لاس 
ستوری ګډا اوکړی سپوږمۍ ورسره هم اوخاندی 
شبنم په داسی طریقه راووره غلی غلی  
چی سپرلی اوخاندی غوټۍ ورسره هم اوخاندی