د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

زیارکښ هلک

رشیداحمد حقپال 25.11.2016 12:37

د ژوند په مينه وو مستوکی
کوچنی ماشوم ډير شو ښايستوکی
ده به هر وخت لوبې کولې
ټولو به مينې ورکولې
هلک به باندې باغ ته تللو
خلکو په مینه به پاللو
د ژوند په هر حالت کې خوښ وو
که به خوشحال که به ناخوښ وو
لوبې د کور او به يې بهر کړې
ميوې دانې به يې مور ور کړې
هلک، ورو ورو را لوئيدلو
د ژوند په سختو پا ئيدلو
هلک زلمی شو سم سړی شو
د کور او کلي نه وتی شو
کله يې خلاص و، چې مکتب شو
د لوړو زده کړو په سبق شو
مور پلار په مينه وو روزلی
هم يې ادب وو ور ښوولی
خواري زحمت به يې ګاللو
سبق پوره به يې لوستلو
دا انجنير شو، شو ښاغلی
په ښه د هر چا شو دا ښکلی
زحمت چې چا وويستو ښکلو
د پلرو ميندو نازولو
ترینه به جوړ داسې زلمی شي
په ښه د هر چا لوی سړی شي
تاسې به هم زحمت اوباسئ
تر څو د علم باغ کې وا شئ
هيواد به جوړ کړئ ګلاليو
ملحم به شئ د دې ورانيو