زه په دښتو کې رپېږم، زه په غرونو کې رپېږم
زه د سترګو په لېمو کې، زه په زړونوکې رپېږم
ما په بڼ کې نخره کړې، د ګودر تر څنګ ولاړ یم
زه د کلیو په سر خوځم، په ښارونو کې رپېږم
زه په سر د بریالیو د بریا رنګونه شیندم
زه په مستو اتڼونو، په ډولونو کې رپېږم
زه له لمره رڼا اخلم، زه پروا د تورتم نه کړم
زه له ګل سره لوبېږم، ګلابونو کې رپېږم
ما د لوبو ډګر وړی په درې رنګه خنداګانو
زه په تورو، سرو، زرغونو، ډګرونو کې رپېږم
احمدي لاس کې مې نیسه ته اتل شوې د سیالیو
زه د سولې د لیکوالو په لاسونو کې رپېږم