شپه ولاره
ورځ ولاړه
شپي او ورځي لاړي
خو زه او ته به
لا ژوندي يو
او دا کرونا به هم ولاړه شي
که ژوند وهء
…………….
زه او ته به بیا لاړ شو
زمونږه باغ ته
او میله به وکړو
دهغو نارنجو لاندې
که خدای نصیب کړې وهء
خو اوس به کور کې پاتې کیږو
او دعا به کوو
بله چاره نشته
پای

سمیع الله خالد سهاک
دسامبر 2020
مونتری کالیفورنیا