د لوی، مهربان او بخښونکي خدای په نامه

ټول افغان نيټه اړونکی

ميلادي نيټه
ورځ
میاشت
کال
لمریز هجري نيټه
ورځ
میاشت
کال
بشپړ لمریز هجري‌کلیز