اسحاق نیوتن شخصیت عجیبی بود ، در زندگی خود دو بار نامزد گردید و قبل از ازدواج دوباره طلاق نمود .
هنگامیکه از بستر خواب خود بر می خواست ، بدون حرکت همان جای خود می نشست و ساعت ها چرت می زد .
روزی خواست سمیت پدر اندر و مادر خودرا آتش زده و بعد خانه را بر روی آنها ویران نماید !
همیشه با همکاران خود جنجال می کرد تا همه اختراعات و کشفیات را به خود نسبت دهد .
از جمله کسانیکه نیوتن باوی دعوا داشت لایب نیتس آلمانی بود که بخاطر یک فرمول ریاضی باوی دعوا داشت ، هنگامیکه لایب نیتس بر نیوتن اقامه دعوا نمود و کمیسیونی برای بررسی تعیین گردید ، نیوتن فورا ریاست کمیسیون را خود به عهده گرفت و حتی گزارش کمیسیون را نیز خودش نوشت و این چنین دعوا را به نفع خود فیصله نمود .
سخنرانی های نیوتن در پوهنتون کمبریج هم مورد استقبال کسی واقع نمی شد .
نیوتن از 1689 الی 1702 م دو بار به پارلمان راه یافت و در این مدت فقط یکبار حرف زد وآن هم این بود که روزی هوا سرد بود، نیوتن گفت : (پنجره را بند کنید زیرا خنک می خورم )!
بخش زیادی از تلاش نیوتن، بطور مخفیانه، صرف مطالعات عمیق دینی صهیونیزم +مسیحی شده بود. بیش از نوشته های ریاضی فیزیکی، نوشته های دینی از او به جا مانده که این یادداشتهای شخصی، مخفیانه بوده است. نوشته های دینی او از تاریخ پیامبران تا موضوع خدا، طوفان نوح، مسیح، کلیسا و آخرالزمان بود.
نیوتن مطالعات دینی دیگری هم انجام داد، از جمله اینکه در نامه‌ای که در سال ‪ ۱۷۰۴‬نوشته پیش بینی کرده که سال 2060 آخر دنیا است.
هم اکنون این نوشته ها در اسرائیل قرار دارد.
اما چرا این نوشته‌ها برای اسرائیل و جریانهای فکری مسیحیت بنیادگرا مهم است؟
بر اساس مطالعات نیوتن دریافت می‌شود که حساسترین نقطه دنیا اورشلیم هست. همچنین یهودیان به فلسطین باز می گردند و مجدداً در فلسطین شروع به بازسازی معبد سلیمان می‌کنند.
نکته مورد توجه نیوتن "آرماگدون" است. بر اساس مطالعات او، بین نیروی خیر و شر جنگی صورت می‌گیرد که در نهایت نیروی خیر پیروز می‌شود. او سرانجام پیش بینی می کند که دنیا در سال 2060 به پایان می‌رسد.
از همين جاست كه مطالعات نیوتن در خدمت صهیونیزم + مسیحی قرار مى گیرد.

اکنون می رویم سراغ سیب دزدی کرده نیوتن :

در محیط های علمی و آکادمیک و در میان اقشار تحصیلکرده ، نیوتن خودرا به نام پدر قانون جاذبه ، جا زده است ، و قصه ای ساخته اند که روزی نیوتن دید سیبی از درخت جداشد و بر زمین افتید ، نیوتن باخود فکر کرد که چرا این سیب پایین افتید و چرا بالا نرفت ، این جا بود که نیوتن قانون جاذبه زمین را کشف کرد !
و لی باید دانست که این یک داستان خیالی و ساختگی می باشد ، حتی سازندگان این قصه فکر نکردند که این قصه خیالی آنها همچنانکه به ارزشهای علمی خدشه وارد می کند ، زیرا چنین وانمود می کند که ابتکارات و کشفیات دانشمندان به شکل تصادفی و خرافاتی است !
همچنان نشان می دهد که در عصر نیوتن علم و تمدن عقب افتاده و در عصر کودکی خود قرار داشت که حتی از قانون جاذبه هم کسی آگاهی نداشت !
وخرافاتی بودن این قصه هنگامی بیشتر تبارز می کند که می بینیم سیب در عقائد و باورهای خرافاتی مسیحیت ریشه دارد و آنها سیب را رمز معرفت می پنداشتند !
قانون جاذبه ابتکار و کشف نیوتن نه بلکه نیوتن آن را از کتاب های دانشمندان اسلامی که به زبان لاتینی ترجمه شده بود و قانون جاذبه را به شکل دقیق و علمی توصیف کرده بودند، گرفته بود.
این هم نظریات تعدادی از دانشمندان اسلامی در باره قانون جاذبه :
1 _ ثابت بن قره ، وفات 288 هجری می گوید : هرچیز به طرف چیز بزرگتر از خود جذب می شود .
از این نظریه چنین بر می آید که چون زمین از هر چیز بزرگتر است ، اشیاء را به خود جذب می کند.
2_ابن الحالک ، وفات 334 هجری می گوید :
طوریکه آهن ربا از هر طرف خود ، آهن را جذب می کند ، زمین نیز همچنین هر آنچه را که از وی جدا می شود ، بخود جذب می کند .
3 _ ابوریحان البیرونی، وفات 440 هجری می گوید :
انسان بالای زمین چنان ايستاد می شود که گویا بالای توپ ايستاد شده باشد ، و هر آنچه که ثقل دارد به طرف پایین نازل می شود .
حال دانستم ، آن نظریه که در مکتب می خواندیم انسان بالای زمین مانند مورچه بالای تربوز است ، از همین نظریه البیرونی گرفته شده بوده است !
4_عبدالرحمن الخازنی، وفات 1155م می گوید :
جسم ثقیل آنست که همیشه باقوت ذاتی خود به سوی مرکز جهان حرکت می کند .
5_الإدریسی ، وفات 560 هجری می گوید :
زمین مانند آهن ربای که آهن را جذب می کند ، هر ثقل را به طرف خود جذب می کند .

بعد ها نیوتن به این سرقت های علمی خود چنین اعتراف نمود :
من نتوانستم به دور دست ها نگاه کنم مگر با بالا شدن بر شانه عظماء و بزرگان !!!