موضوع مهمی را که ما امروز بدان باید غور نماییم این است که، در کنار اینکه اعتراض مسالمت آمیز مدنی و مبارزه ای مدنی مسالمت آمیز از جمله حقوق اتباع افغانستان می باشد، که درج قوانین مملکت عزیز ما نیز می باشد، شعار مبارزه ای مدنی یکی از نقاب ها، ماسک ها و یا مکیاژ های محیلانه ای مفسدین اداری حزب جمعیت و شورای نظار نیز محسوب می گردد.

کدام برهه ای از تاریخ سیاسی وطن عزیز ما گواهی چنین یک وضعیت بغرنجی را می دهد، که مانند امروز مفسدین اداری، غاصبین دارایی های عامه، همچو اعضای برجسته ای حزب جمعیت و شورای نظار، از پشت پرده های "خیمه های تحصن" و تحت پوشش "عدالت خواهی" به نظام افغانستان، به حکومت افغانستان و بلاخره به منافع عامه خنجر زنند؟

خواست عدالت اجتماعی و مساوات سیاسی بدون شک که با اعمال نا شایسته ای شانزده سال اخیر مفسدین اداری حزب جمعیت و شورای نظار در تناقض میباشد، اما متاسفانه امروز مفسدین اداری حزب جمعیت و شورای نظار، بلخصوص آنانی که شانزده سال تمام، اکثر شهر های افغاستان را، مالکیت های شهر نشینان افغاستان را، بلاخره زمین های دولتی و پول های اعمار مجدد افغانستان را به یغما برده اند، تحت پوشش اعتراضات مدنی در پی تخریب نظام و حکومت افغانستان برآمده اند!

حلقه ای مفسدین اداری حزب جمعیت و شورای نظار که شانزده سال تمام، با عمل کرد های ضد مدنی شان توسعه ای اجتماعی - سیاسی افغانستان را، صلح افغانستان را، قانونیت افغانستان را مورد حمله قرار داده و به زیر پا کرده اند، امروز در عین حالی که با چشم سفیدی تمام، برای خواسته های مفاد فردی و شخصی شان و آن هم تحت پوشش های عدالت خواهی و اعتراضات مدنی نظم و نظام نیم بند افغانستان را تهدید و تخریب می کنند، خود شانرا از لابلای کمره های تلویزیون های ایران محور، به جهانیان بلخصوص به کشور های پول دهنده، ناجی مدنیت، اعتراض کننده ای مدنی، ناجی حقوق حقه ای خانم ها، ناجی دموکراسی و خواستار عدالت اجتماعی جلوه می دهند.

آیا حلقه ای مفسدین اداری حزب جمعیت و شورای نظار با چنین اعمال محیلانه و صحنه سازی های تیاتری شان، مردم افغانستان را کم عقل فکر کرده اند و یا جهانیان کم اطلاع از مسایل داخلی افغانستان را؟

حلقه ای مفسدین اداری حزب جمعیت و شورای نظار که جوانان احساساتی را همچو نمایشگران صحنه های تیاتر بالای ستیژ های خیمه بازان سیاسی می کشانند، جوانان مملکت را به سمت قومگرایی و تفرقه افگنی می کشانند، چه انتظاری از این اعمال شوم شاندرند؟ تشویق نمودن چهار جوان احساساتی به بر اندازی نظم جامعه، انداختن تفرقه و نفاق در بین اقوام افغانستان چه تاثیراتی را برای جامعه بار خواهد آورد؟

دلیل اصلی در کجاست که حلقه ای مفسدین اداری حزب جمعیت و شورای نظار در داخل و خارج کشور کوشش به خرچ می دهند که یک ریس جمهور علمگرای مملکت ما را توهین، تضعیف و تخریب کنند؟

دلیل اصلی در کجاست که حلقه ای مفسدین اداری حزب جمعیت و شورای نظار در داخل و خارج کشور کوشش به خرچ می دهند که یک مشاور امنیت مملکت را که از صبح تا به شام از برای امنیت و آرامش باشنده گان مملکت صادقانه زحمت می کشد، توهین، تضعیف و تخریب کنند؟

آیا اینکه دست فساد اداری افرادی در آینده کوتاه باشد، عمل خوبی است یا عمل بدی؟ آیا اینکه افرادی در آینده ، هم مانند تورن اسماعیل منزل همچو مجید زابلیی را بلیعده نتواند، آیا اینکه افرادی در آینده، هم مانند عطامحمد نوری، همچو صلاح الدین ربانیی، همچو ضیا مسعودی، همچو یونس قانونیی از راه های غصب قدرت و غصب دارایی های عامه ، از طُرق مختلفه ای فساد اداری خودشان را میلیونران و میلیاردران غیر قانونی ساخته نتوانند، آنهم در یک کشور فقیر، کاری خوبی است و یا عمل بدی؟

اگر همچو اعمالی همچو مبارزه با فساد اداری و آوردن صلح و امنیت، آوردن قانونیت و رفاه در نزد حزب جمعیت و شورای نظارش نیز از اهمیتی برخوردار باشد، پس این همه خیمه بازی های مفسدین اداری این حزب چه معنی و چه مفهومی را می تواند داشته باشد؟

-------------------------------------------------
به امید اصلاحات وسیع اجتماعی در افغانستان عزیز
به پیش به سوی مبارزه با فساد اداری و آوردن صلح بین الافغانی!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!
به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!
به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!
به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما