عربستان سعودی زیر سلطه صهیونیست افتخاری، محمد بن سلمان، در مسیر غربی سازی و انحراف از اسلام بخاطر کسب رضایت صهیونیزم و صلیبیزم بین المللی، در مسابقه زیبایی زنان اشتراک نموده و یکی از دختران کشور خود را به نام رومي القحطاني، به بازار حراج گذاشت تا در مسابقه زیبایی سال ۲۰۲۴ م، اشتراک نماید.

در این لحظه شاید هر مسلمانی از خود بپرسد که دشمنان جرا این همه تلاش و ولع دارند تا دختران کشور های اسلامی را توسط سگ های قلاده یی حاکم بالای مسلمانان، از خانه بیرون رانده و به تریبون مسابقه زیبایی بکشانند؟

در پاسخ به این سؤال، به دو مورد می خواهم اشاره کنم:

۱- غرب شرارت پیشه و مدافعین دروغین حقوق زنان، هنوز زنان را من حیث انسان به رسمیت نشناخته اند.

شعار های را که غربیان، غرب زدگان و فمینیزم زن ستیز، در باره حقوق زن سر می دهند، مانند مساوات میان زن و مرد، محو خشونت علیه زنان، دفاع از حقوق زنان، خود کفایی زنان، انکشاف مهارت های زنان، رشد استعداد های زنان و... همه و همه توطئه و دسیسه علیه زنان است واین های که این شعار ها را بخاطر حقوق زنان نوحه سرایی می کنند، هنوز زن را من حیث انسان به رسمیت نشناخته اند.

ببینید در آغاز هر سال میلادی چنین اعلان می کنند:

موتر سال ۲۰۲۴
یخچال سال ۲۰۲۴
جاروب برقی سال ۲۰۲۴
و در ضمن دختر سال ۲۰۲۴
و بعد مبایل سال ۲۰۲۴
و ...

و هر سال مسابقه زیبایی میان زنان و همچنین مسابقه زیبایی میان سگ ها نیز بر گزار نموده و زیباترین زن سال را با زیباترین سگ سال، انتخاب نموده اعلان می کنند، و در کنار آرایشگاه زنانه، آرایشگاه سگ ها را نیز ایجاد نموده اند و گاهی زنان و سگ ها را در یک آریشگاه، آرایش می کنند، واین خود بیانگر اینست که این جنایتکاران هنوز زن را من حیث انسان به رسمیت نشناختند.

۲- حقوق که صهیونیزم و فمینیزم زن ستیز برای زنان می خواهند، علاوه ازینکه توطئه علیه زنان است، دسیسه و توطئه علیه اسلام نیز می باشد.

از جمله این حقوق و یا این توطئه یکی هم برگذاری همین مسابقه زیبایی میان زنان است.

چونکه فمینیست های زن ستیز، از زنان فقط جسم و تن و زیبابی شان را می خواهند، هرسال مسابقه زیبایی میان زنان برگذار می کنند تا ملکه زیبایی سال را انتخاب کنند و این برگذاری مسابقه زیبایی که توسط صلیبیزم و صهیونیزم پایه گذاری گردید، هدف اولین و آخرین آنها زنان مسلمان بود تا آنها را از خانه بیرون رانده و به این مسابقه بکشند.

بیایید باهم سری به تاریخ بزنیم:

در سال 1932 م و بعد از سقوط خلافت اسلامی و زیر نظر روزنامه جمهوریت که طرفدار کمال آتاتورک بود، اولین کنسرت زنانه و مسابقه زیبایی میان زنان، در ترکیه برگذار گردید، دختر 20 ساله و مسلمان ترکی، به نام کریمان خالص، در این مسابقه پیروز اعلان گردید، و در همان سال مسابقه بزرگ (ملکه زیبایی جهان) در بلجیک برگذار گردید و کریمان خالص که عنوان ملکه زیبایی ترکیه را بدست آورده بود، درحالی به عنوان نماینده ترکیه در آن مسابقه دعوت گردید که دختران ۲۸ کشور دیگر نیز در آن اشتراک نموده بودند.

پس از این که دختران شرکت کننده یکی پس از دیگری، زیبایی، جذابیت و گوشت بدن خود را با لباس های نیمه برهنه برای مردان و داوران و دوربین ها و مطبوعات غربی به نمایش گذاشتند، لحظه اعلام اسم ملکه زیبایی پیروز در این مسابقه، فرا رسید.

همه نگاه ها به کمیته داوران دوخته بود، در این لحظه رئیس کمیته داوران از روی چوکی بلند شد و میکروفون را برداشت و سخنانی گفت که در تاریخ عداوت، دشمنی، کینه توزی و توطئه گری صلیبیزم و صهیونیزم علیه امت اسلامی ثبت گردیده است.

او گفت:

( آقایان محترم، اعضای کمیته، شما زیبارویان!

مسابقه تمام شد و ما بزودی نام ملکه زیبایی را، اعلام خواهیم کرد، اما قبل از اعلام، اجازه دهید چند نکته را برایتان بیان کنیم.

آقایان!

امروز برای ما بیش از یک مسابقه ارزش داشت، امروز روز پیروزی ما بود، امروز ما پیروزی مسیحیان را در مجموع و پیروزی اروپا را به طور خاص، جشن می گیریم.

امروز حکومت اسلامی که۱۴۰۰ سال برجهان و بشریت حکومت می کرد، به دست مسیحیان اروپا به پایان رسید، انصاف حکم می کند نقش و تلاش یهودیان و روس ها را نیز در این زمینه فراموش نکنیم، اگرچه پیروزی بنام صلیبی ها و مسیحیان ثبت شد.

در گذشته آن دختر مسلمان که سرش را از خانه بیرون نمی آورد مگر اینکه سرش را با روسری می پوشاند، امروز همان دختر، خود را برهنه نموده در برابر ما می ایستد (منظور وی اشتراک کننده ترکی، کریمان خالص است) این خود یک پیروزی برای ماست.

سلطان سلیمان قانونی که در امور جهان دخالت می کرد و حتی رقص دختران مسیحی را در فرانسه نیز ممنوع اعلان کرده بود، امروز، نواسه خودش، بدن خود را در مقابل ما به نمایش گذاشته و تلاش می کند تا توجه و تحسین ما را به خود جلب کند!

اگر چه کریمان خالص، امروز عنوان ملکه زیبایی جهان را به دست آورد، اما ما به مناسبت پیروزی بزرگ مسیحیت، جام های پر از خمرخود را، بالا می بریم!)

اکنون شاید درک نموده باشیم که آتاترک عربستان و باداران صلیبی اش، از برگزاری مسابقه زیبایی زنان چی هدف دارند و غربیان که شب و روز حقوق زنان عربده می کشند، از زنان چی می خواهند!

جالب اینست که هر کی دنباله رو غرب شرارت پیشه و مزدور آمریکای جنایتکار می شود، او در زندگی خود به یأس و نومیدی و محرومیت مبتلا گردیده و به بی هدفی و سردرگمی در زندگی سردچار می گردد و بیشتر شان در نهایت دست به خودکشی می زنند و این زنان که به عنوان ملکه زیبایی جا زده می شوند نیز از این قانون مستثنی نیستند، به تذکر یک مثال اکتفاء می کنم:

-ملکه زیبایی سال ۲۰۱۹ آمریکا، خودکشی نمود.

بلی !

خانم چسلی کریست، ملکه زیبایی آمریکا در سال 2019 م روز یکشنبه 10 دلو 1400، بعد از ساعت 7صبح، در شهر نیویورک آمریکا، در سن 30 سالگی از منزل نهم یک ساختمان 60 طبقه ای، خود را به زیر پرتاب نموده و خود کشی نمود.

در ماجرای خودکشی این ملکه زیبایی، چند نکته قابل تأمل است:

- چسلی کرست در حالی از این زندگی فلاکتبار در زیر کابوس تمدن بشر ستیز غرب شرارت پیشه که حتی انسانیت نیز در آن به تاراج رفته است، به ستوه آمده و دست به خودکشی می زند که تعدادی از زنان شرف باخته در کشور ما، بعد ازینکه آمریکای جنایت کار، مغز سر خر را در لفافه دموکراسی و حقوق زن و آزادی بیان و جامعه مدنی و... پیچیده در جمجمه های شان تعبیه نموده است، حتی با گرفتن نام چسلی کرست و چسلی کرست ها، افتخار می کردند و حتی کوشش می کردند که کلمات پشتو و دری را نیز با تاب و پیچ دادن زبان، تلفظ نمایند تا به انگلیسی نزدیک تر شود.

- چسلی کرست در آمریکا خود کشی می کند، همان جای که آن را برای ما بهشت روی زمین معرفی نمودند و غرب زدگان ما حتی برای رسیدن به این بهشت توهمی، کودکان خود را جا گذاشته و به چرخه ها و بال های هواپیما خود را آویزان نمودند.

واکنون شاید دانسته باشند که آنچه که ما از آمریکا می گفتیم واقعیت بوده و این بهشت خیالی در حقیقت جامعه آفت زده ای بوده است که بشریت باید روز شکل گیری این غده سرطانی به نام آمریکا را، روز عزاء و سوگواری خود، اعلان کند.

- چسلی کرست در شهر نیویارک خودکشی نمود، همان جای که با ذکر نام آن، لعاب دهن غرب زدگان ما سرازیر می شد.

واکنون شاید دانسته باشند که نیویارک در حقیقت لانه بیماری های روانی و افسردگی و پاتوقی برای انسان های مأیوس و نا امید از زندگی بوده است.

- چسلی کرست در حالی خودکشی نمود که لقب زیبا ترین زن آمریکا را در سال 2019م کسب کرده و به اوج شهرت رسیده بود.

همان شهرت که تعداد دیگری از دموکراسی زده های کشور ما، مانند آریانا سعید، سیتا قاسمی، صحراء کریمی، ویدا ساغری، شاپیری نغمه، غزل عنایت، مژده جمال زاده، شکریه بارکزی، مونسه مبارز، فوزیه کوفی و ده ها ماده بوفالوی نیمه دیوانه دیگر، شاید آرزو می کردند تا اقلاَ یکبار دست شان به چسلی کرست برسد، تا با این شهرت و زندگی که او دارد، دست شان متبرک شود.

- چسلی کرست در حالی خود کشی نمود که در آخرین پیام خود نوشته بود که ( آرزو دارم که امروز به صلح و آسایش برسید ).

او با این پیام خود شاید به زنان فمینیست و غرب زده، می خواست بگوید که تمدن بشر ستیز غرب و مکتب فمینیزم از من یک انسان بدبخت و بیچاره ساخت که حتی این زندگی پر از غم و درد و رنج را دیگر تحمل نموده نتوانستم و اینک بادست خود به زندگی خود خاتمه می دهم تا بشریت از شر من راحت شوند و به صلح و آسایش برسند و شما زنان که شعار های درون کاواک آمریکا و فمینیست هارا تکرار می کنید، شما نیز انسان های بدبخت و در عین وقت آفت و مصیبت برای کشور های تان و عناصر مفتخوار و بار دوش جوامع خود هستید.

- و در نهایت شاید چسلی کرست، درک نمود که غرب شرارت پیشه و فمینیزم عوام فریب، از او فقط جسم و تن و زیبایی اورا می خواهد و بس، زیرا او می دید که در همان آمریکای جنایتکار که شعار دفاع از حقوق زنان را نشخوار می کند، در پهلوی آرایشگاه زنان، آرایشگاه سگ ها نیز وجود دارد، وفقط بخاطر استفاده جنسی از وی، هر سال مسابقه ای را برای انتخاب زیباترین زن سال، برگزار می کنند، طوریکه هر سال مسابقه ای برای انتخاب زیباترین سگ سال را نیز، برگزار می کنند.

و بالآخره

نمی دانم این جاهلیت معاصر غرب و این فمینیزم زن ستیز و این آمریکای که سمبل ومظهر تجاوز به حقوق بشر، نقض حقوق زنان، خشونت علیه زنان، لانه بیماری های روانی، افسردگی و پراگندگی ذهنی و روحی می باشد و این شعار های دروغین فمینیست ها علیه زنان و این دیکتاتوری تمدن شهوت و ثروت و شهرت که از مهد متعفّن خود آغاز گردیده است، تا کجا پیش خواهد رفت...؟!

اما مطمئن هستم که تابوت وی به زودی به طرف گورستان تاریخ، فرستاده خواهد شد.