اوس ډیره ناوخته ده
تاسې وګوری،وڅېړی. قضاوت وکړی چې حمدا لله اوس په ګونګوسیو کې د ملاتړ او قومندې خبرې کوی . زه حمدالله نه پېژنم اونه کومه شخصی ستونزه ورسره لرم خو دهېواد په ملی او اسلامی برخلیک کې دهغه دغه زنانه ډوله ګېلې او ګزارې،په سترګو کې ننوتل، وایی بیګرش که نګیردت نه ېوازې بې غیرتی او بې ایمانی بولم بلکې په رسنیو کې یو ستر شرم او بې حیایی نه اخوا دتاریخ توره تباهی اوسفاکی ګڼم..
داڅومره بې غیرتی ده نوموړی دخپل موقف ، مسئولیت ، رسالت او امتیاز په اهمیت نه پوهیږی ځان یو مامور بولی ! هههه داڅه ډول داکتر دی؟
دا رښتیا د یو اتل ولس ، جنګ اوجګړو ستړی کړی هیواد یو مشاور وه او که هسې ګپ لګوی دحمدالله کش او فش خو ننګرهار کې له امرالله سره دمیرویس خان شمله وهلې وه او پنجابستان ته غوریده نو دله په فزیکی لحاظ ولې مورال دصفر په درجه ولاړ وه . انډیوال د مورچل خبره خو دې جاسوس دع اوغ تر منځ خبر رسان وه بیا دې لټه کې وه چې ارګ کندهاریانو ته ور پرېږدی او که حقانیانو ته . دی وایی چې ما له کباړی خلیل الرحمن دUNCHR دمرستو ویشونکی ( پېښور اونورې سیمې) دلیدنې ژمنه کړې وه.
زه حیران دې ته یم چې حمدالله غنی له کوم سورکی راپیداکړی وه .دې ژنی خو په خپل عمر کې په دارو خور توپک ډزې نه وې کړې دکومې بېړنۍ غونډی مثال ګې دی راوړی چې ما ددفاع، کورنیو چارو وزیرانو او دملی امنیت له رئس سره وکړه دچرګانو غونډه !!!!
په ډیران چا ونه لیدل چې خاورې او …. کوم لوری ته بادوی . مشاور اوس لاپې وهی حیف دداسې لوده داکتر .
درازونو افشاء ګری، دمعاشونو بندول ، دتېر وتنې نه خدای ج اورسول اکرم ص ته مو مخ تور دی چې ټول ملت داسې خلکو ته پرېښود چې « امنیت» نشی تلفظ کولی . امونیت وایې !
که اشرف غنی سپین ږیری وه دلته خو یو شمیر ځوانانو همدا ویلې دشمن را با قوت عقب زدیم
هی هی ! حمدالله خان همغه پښتنی متل وایی چې دتا ډزې خو ما چېرې نه دی لیدلې.
ملکزی ډیر ښه او تکړه لیکوال دی ته باید شکر وباسې چې هغه له تا بګل سره مرکه کړې ده .
ښه به داوی چې ځان ګوښه کړې او نور دسیاست شوق ونه کړې چې داشرم دې جبران شی.
همه کارم زخود کامی به بدنامی کشید اخر
نهان کې ماند رازیکه کزو سارزند محللها!
دامحفل ډیر بوږ نونکی دی .