- طلا و پشتوانه پولی فرانسه، از طلای کشور مسلمان آفریقایی گینه.

- مبل خانه های فرانسه، از چوب کشور آفریقایی کنگو.

- مواد سوخت فرانسه، از نفت کشور آفریقایی گابن.

- برق و سلاح کشتار جمعی فرانسه، از اورانیوم، کشور مسلمان آفریقایی نیجر.

- تلفن فرانسه، از کبالت کشور آفریقایی کنگو.

- شکلات فرانسه، از کاکائو کشور آفریقایی ساحل عاج.

- موتر های فرانسه، از آهن کشور مسلمان آفریقایی موریتانی.

- برج ایفل فرانسه، از آهن و پولاد کشور مسلمان آفریقایی الجزائر.

- جام جهانی فرانسه، از استعدادهای جوانان آفریقا.

- و البته این تنها فرانسه نیست که این چنین خون قحطی زدگان آفریقا را که بر بالای ثروت سرزمین خود افتیده رنج گرسنگی را می کشند، می مکد بلکه همه کشور های غرب آدم کش و چپاولگر از این دستر خوان هموار شده آفریقا، سهم خود را می بردارند.

- طوریکه شرکت مشهور سویسی به نام نستله، کودکان آفریقایی را، در کشتزار ها و در میان جنگل های انبوه و خوفناک کشور ساحل عاج، روزانه 12 ساعت به کار شاقه می گمارد و هر کدام این کودکان، به طور متوسط ​​3 تن کاکائو را نیز حمل می کنند، اما مزد این بیچارگان، حدود کمتر از یک دولار است.

در مقابل شرکت نستله این کاکائو را به شکلات کیت کت، و شکلات کوالیتی استریت و شکلات اسنیکرز تبدیل نموده و یک کیلوگرام آن را در بدل 84 دلار به فروش می رساند.

این جنایتکاران این چنین دست رنج این بیچاره ها را به جیب می زنند و از عرق پیشانی این فقیران، خود را تغذیه می کنند و بعد کله دیگری از خود بیرون داده و حقوق بشر نشخوار می کنند و بالای ما حقوق بشر و حقوق کودک را فریاد می زنند(؟!)

و امروز فقط مردم کشور نیجر که دیگر نمی خواهند ثروت های شان را، فرانسه تاراج کند، فرانسه در برابر آنها به همان خنجر کهن خود برگشته و از آن دارد استفاده می کند و تعداد از کشور های آفریقایی عضو در جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (اِکُواس) را فرمان داده است که بروند و نیجر را دوباره در زیر یوغ وی، بیارند.

عقلیت و ذهنیت این مرتجعین اشغالگر از هزاران سال به این سو، هیچ تغییر نکرده است و به دروغ خود را مترقی و پیشرفته جا می زنند.

ببینید!

- زمانیکه قشون اسلامی تحت فرماندهی خالد بن الولید، به دروازه های امپراتوری بیزانس رسیدند، هراکلیوس، پادشاه روم، فورا به یاد مزدوران عربی نصرانی خود افتید و جبلة‌بن‌ الایهم‌، پادشاه غسانی ها را با چهل‌ هزار تن‌ از عربهای‌ نصرانی‌، با اسب‌ و سلاح‌ و تجهیزات‌ کامل‌، در غوطة‌ دمشق‌ مستقر نمود تا جلو پیشروی مسلمانان را بگیرند.

بعد از آن در معرکه یرموک نیز باردیگر هراکلیوس، جبلة‌بن‌ الایهم‌ را با لشکری از عربهای‌ نصرانی قبایل‌ غَسّان‌، قُضاعَه،‌ لَخْم‌ و جُذام‌، در خط مقدم جبهه جنگ علیه خالد بن الولید و ابوعبیده بن الجراح رضی الله عنهما، قرار داد.

- بریتانیا نیز در قرن 19 برای اشغال هند و کشور های همجوار آن، ملیشه های جیره خوار هندی را در خط مقدم جنگ پیش انداخته بود و جنگجویان بریتانیایی فقط تمرین می دادند و فرمان می راندند.

- همچنانکه بریتانیا، مزدوران عربی خود را در جنگ علیه خلافت عثمانی، به بیگاری گرفت و بنابر تعبیر اشغالگران بریتانیایی، برای این عرب ها وعده آزادی از استعمار (؟!!!) ترک های عثمانی را داد و بعد از سقوط خلافت عثمانی، همه را به بردگی کشیده و پروژه شوم سایکس پیکو را، بالای شان تطبیق نمود.

- وامروز، فرانسه نیز در مقابل کشور نیجر از عین همان نیرنگ استفاده می کند و تعداد از کشورهای آفریقایی را در زیر نام اکواس، در خط مقدم جنگ، پیش انداخته است تا نیجر را برایش پس بگیرند.

لذا بدون اعلان جهاد و بدون اینکه، جوانان مسلمان آفریقا علیه این یاغیان چپاولگر، سلاح بردارند، فرانسه از آفریقای اشغالی خود، دست بردار نمی باشد.