ځوانۍ نېشه کې چې په لاره غورځي
ته وی، سپوږمۍ له خپل مداره غورځي
ښکلا کې، پورته د اسمان پریښتې
پر ځمکه پښو ته يي بېواره غورځي
د لمر شغلې يي تر اغیز تتې شي
هره شغله چې له رخساره غورځي
لمبې له شونډو يي پاڅیږي هسې
لکه سپرغۍ چې له انګاره غورځي
ځوانۍ نېشه تر بنګو کمه نه ده
ځکه نېشه کې له اختیاره غورځي
د پښتني نجونو ښکلا ته، حورې
نرخو و نوا کې له بازاره غورځي
د وخت له نبض سره قدم چې نه ږدي
ذاهد به خود له اعتباره غورځي
ځواني د سترګو په رپ هسې درومي
لکه چې لمر د غره له ناړه غورځي
د ۲۰۲۲ کال د جولای ۲۵ مه
سرلوڅ مرادزی