متلونه 

 ١- وينه په وينه نه مينځل کيږي. ( روسي متل

۲- خر له غوږو پېژندل کيږي، احمق له خبرو. (جرمني متل

- ټول خره په څلورو نه ځي . (هسپانوي متل

۳- بې لرګيو- لوګی نه وي ( سويډني متل

۴- که سړی اور غواړي، د لوګي طاقت هم بايد ولري. ( روسي متل

۵- لومړی ځل سا اخيستل ( تنفس) د مرګ پيل دی. (ايټالوي متل

۶- نن انسان - سبا خاوره. (سربي متل

۷- هر څوک غواړي چې ډېر ژوند وکړي - مګر هيڅوک هم نه غواړي چې زوړ شي. (امريکايي متل

۸- حريص هر وخت غريب وي . ( سويډني متل

۹- حرص له مال سره ډېريږي ( ايسلندي متل) دلته زموږ د پښتو متل هم راتلی شي چې وايي: چې پيسې ډېريږي د زړه نه چاپېريږي

۱۰ - زور تر رښتيا مخکې وي . (ايټالوي متل

۱۱- هلته چې زور واکمن وي - رښتيا اهميت نه لري . ( نارويژي متل

۱۲- کله چې دوښمن په تېښته شي - ټول زړور شي . (ايټالوي متل

۱۳- د ډار لپاره هيڅ دارو نه شته . (سکاټلنډي متل

۱۴- هلته چې ښايست وي - مينه هم وي . (انګليسي متل

۱۵ - لمر هم داغونه لري . ( سويډني متل

۱۶ - وخت پيسي دي . (امريکايي متل