کتاب «د ارگ ناویلی خبری» ویا «ناگفته های ارگ»، اثریست در باره رنج و درد افغانها و حکایت های دارد از بی عدالتی های اجتماعی در افغانستان عزیز، که افزون بر ششصد صفحه متن نوشتاری داشته، شامل بیش از دوصد صفحه عکس و اسناد معتبر و منحصر به فرد بوده، حکایت از خیانت ها و بی قانونی هایی ست که جناب محترم آقای استاد یون در زمان کار در ریاست دفتر فرهنگی شورای امنیت ملی، گرد آورده است.

ضرورت ترجمه ای این اثر ارزشناک به تمامی لسان های علمی جهان یک ضرورت ملی و یک وجیبه ای انسانی میباشد، تا همه مردم عدالت پسند جهان که علاقه به مسایل افغانستان دارند، بدانند که در افغانستان و به افغانها به شکل واقعی و حقیقی چه می گذرد!

هر گاه ما افغانهای وطندوست، صلح دوست و بشر دوست قادر به آن شویم که این اثر بزرگ ملی را به زبانهای انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، روسی و عربی به یک شکل دقیق و کیفیت عالی ترجمه ترجمانی نموده، جلدی چندی از آن را به کتابخانه ها و مراکز علمی و تحقیقی جهان و نیز به همه سفارت خانه های کشور های جهان که مقیم افغانستان میباشند، اهدا نماییم، بدون شک که وظیفه ترجمانی واقعی و حقیقی گوشه ای از حال و احوال وطن و وطندار مظلوم خود را تا حدی ادا نموده ایم!

امروز از اثر کمبود تالیفات افغانی ما نیز میباشد، که مردم بشر دوست جهان به درستی و شکل دقیق نمی دانند که در افغانستان و بالای افغانهای مظلوم ما در اصل چه می گذرد!

امروز از اثر کمبود تالیفات افغانی ما نیز میباشد، که مردم بشر دوست جهان از کانال های معلوماتی مغرضانه، غیر حقیقی و بلخصوص از کانال های معلوماتی مغرضانه وغیر حقیقی ایران محور تغذیه ای ذهنی سانسور شده، میشوند!

چرا ما خود ترجمان حال و احوال خود نباشیم؟

چرا و تا به کی مزدوران ایران، و یا مزدوران دیگر ممالک ترجمانان مغرض حال و احوال وطن و وطندار ما باشند و جعلنامه های ابزاری شان را در باره ما در خور کتابخانه ها و مراکز علمی و تحقیقی جهان سپرده جهان را از حقیقت ها و واقعیت ها دور نگهدارند؟

از این روست که کتاب «د ارگ ناویلی خبری» ویا اثر «ناگفته های ارگ» باید به همه زبان های علمی ترجمه شود!

----------------------------------------------

به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!

به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!

به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!

به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!

به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما