فرستنده: داؤد نعیم

گزارشات به ما می رسانند که به تاریخ بیست و نهم سنبله هیات افغان برای تعیین تاریخ نشست صلح مسکو به روسیه رفته است.

نصیر احمد اندیشه، معین اداره و منابع وزارت خارجه افغانستان در رأس این هیأت میباشد که به حیث نمایندۀ دولت افغانستان به مسکو پایتخت روسیه سفر کرده است تا در مورد چگونگی نشست صلح مسکو و پروسه صلح افغانستان با مقام‌های روسی گفتگو نمایند.

صبغت الله احمدی، سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان می گوید که آقای اندیشه با همتای روسی خویش در مورد چگونگی و تاریخ مشخص نشست مسکو در مورد صلح افغانستان و موارد داخلی و منطقوی پروسه صلح این کشور گفتگو می‌کند. آقای احمدی می افزاید که هیأت دو کشور تلاش می‌کنند تا در مورد پروسه صلح افغانستان به یک راهکار مشخص به توافق برسند.

قرار بود نشست مسکو در مورد صلح افغانستان در اوایل ماه سپتمبر برگزار شود و طالبان نیز در آن اشتراک نمایند؛ اما پس از آن که افغانستان به دعوت روسیه برای اشتراک در این نشست، پاسخ منفی داد، به تعویق افتاد. وزارت خارجه افغانستان نیز در مورد، ظاهراً گفته بود که هر نشستی در مورد صلح افغانستان باید به رهبری افغانستان باشد. پس از به تعویق افتیدن این نشست، مقام‌ های مختلف دولت افغانستان، از جمله وزارت خارجۀ افغانستان گفتند که این نشست باید رهبری افغانستان و روسیه در مسکو برگزار شود و روی آجندا و تاریخ مشخص آن، باید مقام‌ های دو کشور به تفاهمی برسند.

در این وضیعت اساس و بغرنج، مرتبط به نشست صلح در مسکو دو سؤال اساسی مطرح میباشند.

- آیا آقای نصیر احمد اندیشه واقعاً طرفدار آمدن صلح بین دولت افغانستان و طالبان است؟

- آیا مسکو واقعاً طرفدار آمدن صلح در افغانستان است و یا در پی ازدیاد مشکلات بیشتر در افغانستان؟

از این روست که باید سفر آقای اندیشه به حیث نمایندۀ دولت افغانستان، آجندای مذاکرات وی در مسکو، دید و بازدید های ملاقاتی وی در مسکو، نتیجۀ دقیق این سفر وی تحت غور و ارزیابی دقیق صورت گیرد. از همه مهم تر، تمایل و خواست واقعی آقای نصیر احمد اندیشه در قبال صلح با طالبان، باید به بررسی گرفته شود.

----------------------------------------------

به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!
به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!
به امید حمایت حقوق زنان مظلوم در افغانستان!
به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!
به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما