ده بناء و یا ده اصول دین دموکراسی در میزان شریعت اسلامی :

عبدالخالق صارم

دموکراسی این بت جاهلیت معاصر که در جامعه متوحش ، افسار گسیخته و آشفته غرب جنایتکار ، تراشیده شده و بسوی ما صادر گردیده است ، در شعائر دینی و تعبدی خود دارای ده اصول می باشد که سگ های قلاده ای و رکاب بوسان داخلی در توأمیت با باداران خارجی خود ، تلاش دارند بجای شریعت اسلامی این دین خودرا بر ما تحمیل نمایند که اکنون هر یکی ازین اصول را در روشنی شریعت اسلامی به نقد می گیریم:

1_ حاکمیت از آن مردم است !
این اصل دموکراسی در تضاد با این ماده قانون اساسی مسلمانان قرار دارد که می فرماید :
إن الحکم إلا لله ....سوره 12 آیت 40 .
ترجمه: حاکمیت نیست مگر از آن الله ....

2_ مرجعیت در همه شئون از آن ملت است !
این اصل دموکراسی در تضاد با این ماده قانون اساسی مسلمانان قرار دارد که می فرماید:
...فإن تنازعتم في شیئ فردوه إلی الله والرسول إن کنتم تؤمنون بالله و الیو مالآخر ...سوره 4 آیت 59
ترجمه: ...و اگر درباره چيزى [ از احكام و امور مادى و معنوى ، نزاع داشتيد ، آن را [ براى فيصله يافتنش ] اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد ، به خدا و پيامبر ارجاع دهيد ...

3_ کنار زدن دین از صحنه سیاست !
کنار زدن دین از صحنه سیاست و زندانی نمودن آن در گوشه مسجد یک عقیده کفری است ، زیرا در این صورت برای تطبیق شریعت اسلامی در موارد دیگر، مجالی باقی نمی ماند .

4_ آزادی تشکیل احزاب !
طبق این اصل دموکراسی برای احزاب سکولار ، لیبرال ، سوسیال ، دموکرات ، ملحد و .... اجازه تشکیل و فعالیت داده می شود ، و برای احزاب اسلامی در صورتی اجازه فعالیت داده می شود که به اصل سوم دموکراسی ( کنار زدن دین از صحنه سیاست ) باید ایمان بیاورند !

5_ مالک حقیقی ثروت ، ملت است !
این اصل دموکراسی در تضاد با این ماده های قانون اساسی مسلمانان قرار دارد که می فرماید:
یاأیها الناس أنتم الفقراء إلی الله و الله هو الغنی الحمید . سوره 35 آیت 15
ترجمه: اى مردم ! شماييد نيازمندان به خدا ، و فقط خدا بى نياز و ستوده است .
... أنفقوا مماجعلکم مستخلفین فیه ... سوره 57 آیت 7 .
ترجمه: ... و از اموالى كه خدا شما را در آن جانشين خود قرار داده ، انفاق كنيد ...

6_ آزادی ادیان !
طبق این اصل دموکراسی ، قانون جزیه و تطبیق حد ارتداد بالای مرتدین ، لغو می گردد که در تضاد با این ماده های قانون اساسی مسلمانان قرار دارد که می فرماید:
... حتی یعطوالجزية عن ید و هم صاغرون. سوره 9 آیت 29
ترجمه: ... بجنگيد تا با دست خود در حالى كه [ نسبت به احكام حکومت اسلامي ] متواضع و فروتن اند ، جزيه بپردازند .
من بدل دینه فاقتلوه . به روایت امام بخاری ، شماره 6922.
ترجمه: مسلمانی که دین خورا تغییر می دهد ، اورا بکشید .

7_ آزادی بیان ونظر!
طبق این اصل دموکراسی ، دشنام دادن پیامبران ، توهین به پیامبر اسلام با ساختن فلم ها و عکس های کاریکاتوری ، به آتش کشیدن قرآن کریم، به مسخره گرفتن شعائر اسلامی همه و همه آزاد است ، زیرا آزادی بیان ونظر است، ودر شریعت اسلامی این همه کفر محسوب می شود .

8_ تأمین آزادی شخصی برای همه افراد ملت !
طبق این اصل دموکراسی ، هر فرد آزاد است که به چی عقیده مند و باور مند می گردد و چی می پوشد و .... و در نظام دموکراسی آنچه که ممنوع است ، التزام به شریعت اسلامی ، حجاب اسلامی و مخالفت با اصل جدایی دین از سیاست می باشد و التزام به شریعت اسلامی و پوشیدن حجاب و حرف زدن از سیاست اسلامی ، انسان را تروریست می سازد !!!

9_ معیار تأیید هر قانون ، نظر اکثریت است !
طبق این اصل دموکراسی ، هرقانونی را که اگرچی آزادی شراب نوشی باشد و یا صادر نمودن جواز فعالیت برای روسپی خانه ها و کارخانه های تولید مواد مخدر و یا ساختن پیرخانه ها هم باشد اگر 50 + 1 آراء کاهنان دین دموکراسی در معبد به نام پارلمان ، آن را تأیید نمود ، این قانون تأیید شده و نافذ می گردد.

10_ مساوات میان همه افراد ملت از جمله میان زن و مرد !
طبق این اصل دموکراسی ، زن ومرد در سهم میراث ، در لباس ، در کار و حتی در جنسیت باهم مساوی هستند و همه ملت حتی مسلمانان با کفار نیز مساوی هستند که در این صورت قانون جزیه ملغی قرار می گیرد .