جناب محترم نادرشاه سدوزی تحت عنوان "کودتا شکست خورد" می فرمایند:

"کودتا شکست خورد بازهم یک تعدادی به گفتۀ جناب مسلمیار صاحب رئیس مجلس سنا، دیوانه ها با این اعمال دیوانگی خود می خواستند دوران سیاه گذشته را تکرار نموده و دست به کودتا بزنند. خوشبختانه این عمل زشت و ضد ملی شان به نتیجۀ مثبت نرسید، و به زود ترین فرصت افشاء شد .که البته این توطئه در نزد مردم نه تنها یک خیانت، بلکه شرم ساری و سرافگندگی آنها گردید. ، باعث بد نامی
علت ناکامی این کودتا در چه بود؟

علت ناکامی کودتا در آن بود که آنها می خواستند نظام را تغییر بدهند که در واقعیت دور از امکان و تصور می باشد. برای کاوش این مطلب جالب خواهد بود تا تا دانسته شود که طراحان این کودتا، کی ها بودند و به چه شکل ترتیب شده بود. باید که چهرۀ این کودتاچیان برملاء شود.

همه می دانند که سرکردگی و ابتکار این عمل ضد مردمی و ضد ملی به دست معلم عطا محمد نور والی برحال ولایت بلخ بود. وی برای رسیدن به اهداف شوم و کسب قدرت بیشتر نخست دست به اقدام کودتا درونی حزب « جمعیتی ها » زد. اولاً وی یک تعداد از ناراضی های حزب را به مثل ربانی و ضیاء مسعود به دور خود جمع کرد و ریاست حزب را غضب نمود.

گرچه می گویند که صلاح الدین ربانی این مسؤولیت را دارا می باشد ولی در حقیقت این عطا محمد نور است که قدرت ریاست حزبی را کسب نموده و آقای عبدالله عبدالله را که یکی از مسؤولین رهبری آن حزب شمرده می شود از صحنۀ قدرت سیاسی حزب به دور ساخت.

قابل یاد آوریست که افراد ناراضی به مثل ضیاء مسعود نظر به بی لیاقتی در امور سیاسی و اداری که داشت از کار برطرف شد و همچنان صلاح الدین ربانی که قبلاٌ وظیفه وزارت خارجه را بدوش داشت از طرف نمایندگان پارلمان مورد استیضاح قرار گرفته که دوباره مستحق رأی اعتماد شناخته نشد و بدین اساس فعلاٌ به حیث سرپرست وزارت خارجه ایفای وظیفه می نماید. این دو فرد که دست شان از کار گرفته شد گله و شکایت خود را از حکومت وحدت ملی می دانستند، و بدین طریق آنها با پلان عطا محمد نور هم دست شده و عبدالله عبدالله را از صحنۀ قدرت سیاسی حزبی به دور ساختند. این طرز عملکرد در درون حزب جمعیتی ها کاملا درزی را ایجاد نمود که خود به خود باعث نفاق درونی حزب شد و مسؤولیت آنرا می توان گفت که تنها به دوش عطا محمد نور می باشد و بس. وی یعنی عطا محمد نور بالاخره به این اقدام هم اکتفا نکرده، خواست که قدرت سیاسی خود را بیشتر افزایش دهد و با کودتا تحت عنوان «ائتلاف جهت نجات افغانستان» قدرت سیاسی را در مملکت غضب نماید. بدین ترتیب وی با سایر گروه های سیاسی ناراضی در انقره ائتلافی مجهولی را ترتیب داد.

این کودتاچیان کی ها هستند:

از جملۀ کودتاچیان یکی آنها محقق معاون ریاست اجرائیه می باشد. وی با مهارت و تزویر توانست از یک طرف با مقام معاونیت در ریاست اجرائیه ایفای وظیفه نماید و از جانب دیگر قبر رئیس اجرائیه را بکند و با رقیب سیاسی وی یعنی عطا محمد نور دست همکاری بدهد
.
پس با ملاحظۀ این اوضاع که از اخلاص عبدالله عبدالله سوء استفاده می شود سؤالی مطرح می گردد که تا چه وقت این شخص دو رو خواهد توانست در مقام معاونیت ریاست اجرائیه ادامه دهد . ولی موضوع به همین جا خاتمه نیافته بلکه شخص دیگری که با عطا محمد نور یکجا و همکار شده جنرال رشید دوستم می باشد. وی یک دوسیۀ عجیب و غریب جنایی در محکمه دارد.

قصه آن از این قرار است:

وی برای اینکه یکی از زیر دستان خود را مطیع بسازد بالای وی عمل تجاوز جنسی را با لت و کوب انجام داده که نه از طرف ملت مورد قبول می باشد و نه از طرف جامعۀ بین المللی.
جنرال دوستم نمی تواند که این گونه قضیه را با رنگ و اختلافات قومی حل و فصل نماید. وی باید برای دفاع از خود در محکمه ظاهر شود و مردانه وار از خود دفاع نماید. او باید بداند که در دنیای امروز و نظام های دموکراسی سیاستمداران فراوانی موجود اند که به محکمه کشانیده شده اند.
این سیاست مداران یا حکم زندان را دریافت کرده اند و یا با عزت رها شده اند. او نمی تواند به فعالیت سیاسی ادامه بدهد، بدون اینکه دوسیه جنایی اش یک حل قانونی پیدا نکند. چونکه دوسیه وی سیاسی نبوده بلکه حقوقی می باشد. قابل یادآوری است که جامعۀ جهانی و به خصوص ملل متحد به بررسی دوسیۀ وی در محکمه تأکید فراوان دارد که نادیده گرفتن خواست جامعۀ جهانی برای دولت نا ممکن است.

در خاتمه آنهائی که دست به ائتلاف مجهولی زدند در نهایت مقصد شان اجرای کودتا بود و آنهم برای از بین بردن نظام دموکراسی که به شکست مواجه شد. پس بنا ء بهتر است که برای روشن شدن اوضاع سیاسی این گونه افراد مشکوک و قوم گرا از مقام های خویش به طوری داوطلبانه استعفی دهند تا اینکه آرامی در درون دولت حکم فرما گردد و دوباره مسألۀ کودتا و اغتشاش روی کار نیاید.

پایان"

---------------------------------------------------------------
به امید اصلاحات وسیع اجتماعی در افغانستان عزیز
به پیش به سوی مبارزه با فساد اداری و آوردن صلح بین الافغانی!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!
به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!
به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!
به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما